Antal artiklar: 24

«David lär oss att göra allt i dialog med Gud. Glädje och skuld.»

Under onsdagens allmänna audiens fortsatte påven Franciskus sin katekes om bönen. Han reflekterar över kung Davids historia. Han sade att David hade en poets själ: bakom tingen urskiljer hans blick ett större mysterium. Påven riktade sin uppmärksamhet på David, en kontrastens man: helgon och syndare, förföljd och förföljare, offer och bödel. Men den röda tråden i Davids liv är bönen.

Nyheter

Bönen öppnar dörren för Gud

Den fjärde katekesen i påven Franciskus serie om bönen.

Kyrkan och Påven

E-bok: »Påven reflekterar över budorden«

Denna bok innehåller de kateketiska föredrag om tio Guds bud som påven Franciskus höll på Petersplatsen under de allmänna audienserna mellan juni och november 2018.

Kristet liv

E-bok: »Påven Franciskus katekes om den heliga mässan«

Denna bok innehåller de kateketiska föredrag om den heliga mässan och Eukaristin som påven Franciskus höll på Petersplatsen under de allmänna audienserna mellan november 2017 och december 2018.

Kristet liv

"Gud vandrar med mig": e-bok med Påvens katekesundervisning om hoppet

En värdefull resurs för bön och andlig läsning: för att leva "glada i hoppet" och smitta alla med denna livsglädje.

Kristet liv

Varför ska man bikta sig och gå in genom den heliga porten?

Påven Franciskus talade under den allmänna audiensen om några av jubelårets kännetecken. Han betonade två: gå in genom den heliga porten och bikten. Om det första sade att det visar den tro man har på Jesus. Om det andra, bikten, sade han: ”Att ta emot det sakrament som försonar oss med Gud är att direkt erfara hans barmhärtighet.”

Kyrkan och Påven

Gratis e-Bok: Katekes om familjen III

Vi har publicerat den tredje volymen (som e-bok) med de tal som påven Franciskus har hållit i sin katekes om familjen från den 15 april till den 24 juni.

Kristet liv

Kyrkan är en andlig familj, och familjen är en kyrka i miniatyr

Påvens katekes den 9/9 2015 om bandet mellan familjen och Kyrkan.

Kyrkan och Påven

Familjen: att göra hela världen till ett hem

Påve Franciskus avslutade sin katekesserie om äktenskapet och familjen med att betona värdet hos familjens enhet. Han sade: I det läget är det viktigt med ett nytt förbund mellan man och kvinna. Det är också strategiskt viktigt för att befria folken från att koloniseras av pengarna.”

Kyrkan och Påven

Familjens ansvar att föra tron vidare

Påve Franciskus talar i sin katekes om familjens nyckelroll i kyrkan och samhället.

Kyrkan och Påven