Första årsdagen av prelatens utnämning: "hjälpt av er bön"

Den 23 januari 2017 utnämnde påven msgr. Fernando Ocariz Braña till prelat för Opus Dei. Med anledning av årsdagen publicerar vi en handskriven text av den helige Josemarias tredje efterträdare.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Första årsdagen av prelatens utnämning: "hjälpt av er bön" Msgr. Fernando Ocariz vänder sig till vår Fru av Aparecida. Han har varit i Brasilien sedan den 21 januari 2018.

Rio de Janeiro, den 23 januari 2018

På denna första årsdag av utnämningen av mig som prelat för Opus Dei är ni alla närvarande i mitt sinne och jag känner mig hjälpt av er bön för mig. Jag är i Brasilien och anförtror vår Fru av Aparecida er glädje, bekymmer och initiativ för att tjäna andra människor och samhället.

Fernando