Antal artiklar: 34

Audiens med påve Franciskus: Var som de första kristna

Påven tog den 30 januari emot Opus Deis prelat i en privat audiens kl.11.45. Med prelaten Fernando Ocáriz var msgr. Mariano Fazio, som biträder prelaten i hans ledningsuppdrag.

Om Prelaten

Prelatens kommande resor

Msgr. Fernando Ocáriz kommer att resa till Spanien, USA och Kanada för att tillbringa tid med prelaturens medlemmar och deras vänner. Vi publicerar de viktigaste stoppen i hans förestående pastorala resa, som inleds den 27 juni.

Om Prelaten

Prelatens nya utnämningar

Msgr. Mariano Fazio har utnämnts till hjälpvikarie; fader Antoni Pujals, till generalvikarie och fader Jorge Gisbert, till sekreterarvikarie.

Om Prelaten

Intervju med Msgr. Fernando Ocáriz om Guadalupe Ortiz de Landázuri

Några dagar innan saligförklaringen i Madrid svarar Opus Deis prelat på några frågor om den saligförklarade Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Nyheter

Meddelande från prelaten (8 april 2018)

Med anledning av Guds barmhärtighets söndag skickar prelaten ett meddelande där han uppmuntrar oss att be med större tro.

Herdabrev och meddelande

Pastoral resa till Sverige

12-15 april kommer Opus Deis prelat att göra en pastoral resa till Sverige för att träffa Opus Deis medlemmar.

Pressmeddelanden

Meddelande från prelaten (den 19 mars 2018)

Precis som i den helige Josef, vill Gud även bo i oss, säger prelaten på den helige Josefs högtid.

Herdabrev och meddelande

Första årsdagen av prelatens utnämning: "hjälpt av er bön"

Den 23 januari 2017 utnämnde påven msgr. Fernando Ocariz Braña till prelat för Opus Dei. Med anledning av årsdagen publicerar vi en handskriven text av den helige Josemarias tredje efterträdare.

Herdabrev och meddelande

Prelatens resa till Frankrike: “Glada i hoppet”

Från den 1 till den 5 augusti gjorde Opus Deis prelat, Msgr Fernando Ocáriz, ett pastoralt besök i Frankrike. Där fick han träffa många medlemmar i Opus Dei och vänner till prelaturen, och uppmanade dem att leva “glada i hoppet”.

Om Prelaten

Prelatens brev (4/6 2017)

Familjer som håller ihop, hjälper andra familjer och tar emot hjälp från andra. I detta brev har prelaten förslag på hur vi kan värna om familjen, kärlekens sköte.

Herdabrev och meddelande