Fastetiden och stilla veckan 2021

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Videofilmer | Ljudfiler | Texter av Påven Franciskus | Texter av biskop Anders | Texter av den helige Josemaría | Några frågor om fastetiden och stilla veckan | korsvägsandakt

VIDEOFILMER

Videofilm med grundaren: Se på krucifixet

Att komma ihåg Gud under när man arbetar är inte alltid lätt. Ett litet krucifix på arbetsbordet kan hjälpa oss att tänka på Herren medan vi fortsätter med våra arbetsuppgifter. Det gjorde den helige Josemaría.

Videofilm med grundaren: Glädje och sorg

Inför livets motgångar föreslog den helige Josemaría att återvinna jämnmodet i bönen. "Så fort du accepterar Guds vilja, är lidande inte lidande mer, för han bär korset."

LJUDFILER

Av biskop Javier Echevarría

Stilla veckan: 8 betraktelser av Prelaten för nedladdning (Audio)

Lyssna på biskop Javier Echevarrías bön på spanska för varje dag i Stilla veckan, från Palmsöndagen till Påskdagen. Ljudfil för nedladdning i mp3 och fullständiga texter med svensk översättning att skriva ut.

Rosenkransen: Bild av en av de smärtorika mysterierna i Torreciudads helgedom

TEXTER

Av Påven Franciskus

Påven Franciscus herdabrev för fastetiden

"Jesus avslöjade för sina lärjungar den djupaste innebörden av sitt uppdrag när han berättade för dem om sitt lidande, död och uppståndelse, för att uppfylla Faderns vilja. Han kallade sedan lärjungarna att delta i detta uppdrag för världens frälsning. Låt oss komma ihåg den som "ödmjukade sig själv och blev lydig intill döden, döden på ett kors" (Fil 2: 8). Låt oss under denna tid av omvändelse förnya vår tro, nära oss med hoppets ”levande vatten” och med öppna hjärtan ta emot Guds kärlek, som gör oss till bröder och systrar i Kristus.”

Av biskop Anders

Biskop Anders herdabrev för fastetiden 2021

"Fastetiden är en tid av omvändelse och ny början. Vi får gå ut i öknen med Jesus, följa honom på hans väg upp till Jerusalem där han skall lida och dö för vår frälsning. ”Jag har Jesus till föredöme” (1 Kor 11;1), säger Paulus. Fastetiden hjälper oss att i ord och handling följa Jesus troget efter i livets alla utmaningar och svårigheter. Bara så kan vi ta emot påskens fulla glädje över Jesu uppståndelse."

Så firar vi fastan 2021

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen.

Ladda ner Så firar vi fastan 2021

Av den helige Josemaría

Fastetiden: att återvända till Fadern

Fastan är den tid de kristna ägnar åt förberedelse inför firandet av Jesu lidande och uppståndelse. Det är en tid för bot, rening och omvändelse. Opus DeIs grundare sade att fastetiden var ett tillfälle "att bevara själen ung, att åkalla Herren, att förmå lyssna, att ha upptäckt det som inte går bra, att be om förlåtelse"

Botgöringsanda

Och om du just nu inte kommer på några konkreta sätt att uppfylla de gudomliga uppmaningar som knackar på ditt hjärtas dörr, så hör noga på.

En ny omvändelse

Att komma närmare Gud innebär att vara redo att omvända sig på nytt, att ännu en gång räta till kursen, att lyssna uppmärksamt till hans ingivelser – de heliga önskningar han väcker till liv i våra själar – och att sätta dem i verket.

Kristi kors

På Palmsöndagen börjar stilla veckan. Vi lägger fram några texter av den salige Josemaría som talar om korset.

Några frågor om fastetiden och stilla veckan från sektionen Att lära känna Jesus Kristus

Vad hände under den sista måltiden? (PDF)

Vad är den heliga Graal? Vilken anknytning har den till den Heliga Nattvardskalken? (PDF)

BILDSAMLING

Korsvagsandakt av den helige Josemaria

Att gå Korsvägen är en andakt som många katoliker utövar kring stilla veckan. Man betraktar fjorton bilder som påminner Jesus Kristi lidande och död.