Antal artiklar: 19

Fastetiden och stilla veckan 2022

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Aktuellt

Fastetiden

Vi publicerar en text av den helige Josemaría med anledning av fastetidens början.

Be med den helige Josemaría

Smärtorika mysterier (2): Jesu gissling

Texter av den helige Josemaría om Rosenkransens andra smärtorika hemlighet. ”Herre, med ditt stöd kommer jag att kämpa för att inte stanna upp, jag kommer att troget besvara dina uppmaningar, utan att frukta de branta uppförsbackarna, den skenbara enformigheten i mitt vanliga arbete” (Guds vänner, 131).

Be med den helige Josemaría

Meddelande från prelaten (20 februari 2021)

Nu när fastan börjar kan vi bli fattiga som Kristus genom att fasta, säger Msgr Fernando Ocáriz.

Herdabrev och meddelande

Fastetiden och stilla veckan 2021

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Aktuellt

Fastetiden: att återvända till Fadern

Fastan är den tid de kristna ägnar åt förberedelse inför firandet av Jesu lidande och uppståndelse. Det är en tid för bot, rening och omvändelse. Grundaren av Opus Dei sade att fastetiden var ett tillfälle ”att bevara själen ung, att åkalla Herren, att förmå lyssna, att ha upptäckt det som inte går bra, att be om förlåtelse”.

Be med den helige Josemaría

Stuff: att tala öppet med varandra.

Stuff innehåller samtal med sju äkta par som kommer från olika länder och vars omständigheter skiljer sig från varandra. De tänker på samma sak: hur deras barn kan skapa hälsosamma band till materiella saker och hur de kan använda dem på ett ansvarsfullt sätt.

Sociala initiativ

En ny omvändelse

Den salige Josemaría skrev i ”Smedjan” nr. 32: ”Att komma närmare Gud innebär att vara redo att omvända sig på nytt, att ännu en gång räta till kursen, att lyssna uppmärksamt till hans ingivelser – de heliga önskningar han väcker till liv i våra själar – och att sätta dem i verket.”

Be med den helige Josemaría

Smärtorika mysterier (3): Törnekröningen

”Rosenkransen är både meditation och bön om hjälp. Ihärdig bön till Guds moder bygger på förlitan på att hon i sin moderliga förbön kan uppnå allt från Sonens hjärta.” (Johannes Paulus II, ”Rosarium virginis Mariæ”, 16). Texter av den helige Josemaría om det tredje smärtorika mysteriet.

Be med den helige Josemaría

Kristi Kors

På Palmsöndagen börjar stilla veckan. Vi lägger fram några texter av den salige Josemaría som talar om Korset.

Be med den helige Josemaría