Fastetiden och stilla veckan 2019

Videofilmer, ljudfiler och texter från den helige Josemaría och Opus Deis prelat för att gå in i fastetiden och förbereda stilla veckan.

Opus Dei - Fastetiden och stilla veckan 2019

VIDEOFILMER

Videofilm med grundaren: Se på krucifixet

Att komma ihåg Gud under när man arbetar är inte alltid lätt. Ett litet krucifix på arbetsbordet kan hjälpa oss att tänka på Herren medan vi fortsätter med våra arbetsuppgifter. Det gjorde den helige Josemaría.

Videofilm med grundaren: Glädje och sorg

Inför livets motgångar föreslog den helige Josemaría att återvinna jämnmodet i bönen. "Så fort du accepterar Guds vilja, är lidande inte lidande mer, för han bär korset."

LJUDFILER

Av biskop Javier Echevarría

Stilla veckan: 8 betraktelser av Prelaten för nedladdning (Audio)

Lyssna på biskop Javier Echevarrías bön på spanska för varje dag i Stilla veckan, från Palmsöndagen till Påskdagen. Ljudfil för nedladdning i mp3 och fullständiga texter med svensk översättning att skriva ut.

Rosenkransen: Bild av en av de smärtorika mysterierna i Torreciudads helgedom

TEXTER

Av Påven Franciskus

Påven Franciscus herdabrev för fastetiden

"Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna för de flesta”

Av biskop Anders

Biskop Anders herdabrev för fastetiden 2019

"Ju mer vi börjar ta detta ord ”Gör allt till Guds ära” på allvar, desto roligare och underbarare blir det också att leva."

Så firar vi fastan 2018

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen.

Ladda ner Så firar vi fastan 2019

Av den helige Josemaría

Fastetiden: att återvända till Fadern

Fastan är den tid de kristna ägnar åt förberedelse inför firandet av Jesu lidande och uppståndelse. Det är en tid för bot, rening och omvändelse. Opus DeIs grundare sade att fastetiden var ett tillfälle "att bevara själen ung, att åkalla Herren, att förmå lyssna, att ha upptäckt det som inte går bra, att be om förlåtelse"

Botgöringsanda

Och om du just nu inte kommer på några konkreta sätt att uppfylla de gudomliga uppmaningar som knackar på ditt hjärtas dörr, så hör noga på.

En ny omvändelse

Att komma närmare Gud innebär att vara redo att omvända sig på nytt, att ännu en gång räta till kursen, att lyssna uppmärksamt till hans ingivelser – de heliga önskningar han väcker till liv i våra själar – och att sätta dem i verket.

Kristi kors

På Palmsöndagen börjar stilla veckan. Vi lägger fram några texter av den salige Josemaría som talar om korset.

Några frågor om fastetiden och stilla veckan från sektionen Att lära känna Jesus Kristus

Vad hände under den sista måltiden? (PDF)

Vad är den heliga Graal? Vilken anknytning har den till den Heliga Nattvardskalken? (PDF)

BILDSAMLING

Korsvagsandakt av den helige Josemaria

Att gå Korsvägen är en andakt som många katoliker utövar kring stilla veckan. Man betraktar fjorton bilder som påminner Jesus Kristi lidande och död.