De självförvållade såren inom familjelivet

De självförvållade såren inom familjelivet och nödvändigheten att lägga undan ilska och konflikter för att skydda parets barn var hjärtat i påvens budskap till tusentals pilgrimer som var samlade på Petersplatsen för onsdagsaudiensen den 24/6.

Påven reflekterade över Matteusevangeliet då lärjungarna kom fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.” ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup.”

”Kära bröder och systrar”, sa påven i den engelska sammanfattningen av hans katekes, ”vi vet mycket väl att varje familj ibland lider stunder när en familjemedlem kränker en annan. Genom våra ord, handlingar eller vår underlåtenhet, i stället för att uttrycka kärlek till vår make eller barn, kan vi ibland minska eller förnedra den kärleken. Att dölja dessa skador fördjupar endast sådana sår, som leder till ilska och konflikt mellan nära och kära.”

”Om dessa sår är särskilt djupa, kan de även leda en make till att söka förståelse på annat håll, till skada för familjen, i synnerhet barnen. Genom att vara ett kött, delar barnen, födda av deras kött, alla sår som makarna lider under. När vi kommer ihåg hur Jesus varnade vuxna att inte förleda de små (jfr Matt 18: 6), kan vi bättre förstå det viktiga ansvaret att bevara och skydda äktenskapets band som är grunden för den mänskliga familjen. Vi tackar Gud att även om dessa sår kan leda några till separation, förblir även många män och kvinnor trogna sitt äktenskapliga band, som stöds av tro och kärlek till sina barn.” Men för dem som separerar, sa påven ”måste vi fundera över hur man bäst kan hjälpa och ledsaga dem i deras liv. Låt oss be Herren om en stark tro för att se med hans ögon familjelivets verklighet, och för en djup kärlek för att kunna närma sig alla familjer med hans barmhärtiga hjärta.”

    ”Jag erbjuder en kärleksfull hälsning till alla engelsktalande pilgrimer och besökare som är närvarande vid dagens audiens, inklusive de från England, Skottland, Wales, Irland, Sverige, Australien, Indonesien, Japan, Filippinerna, Vietnam, öarna i Bahamas, Kanada och USA. Må Jesus Kristus läka alla sår som finns i era familjeliv, och må han göra er till vittnen om hans nåd och kärlek. Må Gud välsigna er alla!”

    Libreria Editrice Vaticana/RomeReports