Bara att börja (7): Vara nära dem som lider

Det finns många gamla och sjuka som vi kan hjälpa mycket med vår tid och vår omsorg. Det har Hijung, som undervisar äldre i IT-kunskap, och Willi, som spelar gitarr och sjunger med äldre människor i Tyskland, fått erfara. De båda berättar om detta i den sjunde videon i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”. Tillsammans med dem ser vi Valdir, en brasiliansk familjerådgivare, och två sjuksköterskor från Chile, Antonia och Fernanda.

Följande kan hjälpa dig att använda videon på ett personligt sätt, i trosundervisning, tillsammans med dina vänner, i skolan eller församlingen.

***

Diskussionsfrågor

 • Vilken betydelse har Hijungs och Willis aktiviteter, enligt dig? Behövs det mycket expertis för att få igång sådana aktiviteter?
 • Valdir, Antonia och Fernanda har som yrke att hjälpa andra, men enligt dem är deras kunskap inte det mest avgörande. Vad är viktigast för dem när de tar hand om sina patienter?
 • Vad kan sällskap och mänsklig värme göra för personer som är sjuka eller ensamma?
 • Vad tror du att man måste göra för att kunna ge goda råd? Finns det personer som skulle kunna behöva råd från dig?
 • Fernanda säger att man kan hjälpa andra där man befinner sig och genom att göra sådant som man tycker om. Håller du med henne, om du tänker på ditt eget fall? Varför?

Konkreta förslag

 • Informera dig om organisationer som tar hand om gamla, sjuka, barn eller flyktingar och bidra, i den mån du kan, med din hjälp och förbön.
 • Identifiera personer i din omgivning som är i särskilt behov av hjälp, sällskap, vänlighet eller goda råd. Fundera på hur du skulle kunna hjälpa dem.
 • Var villig att tjäna de sjuka i din omgivning genom att t ex laga mat åt dem, vara med dem när de behöver sällskap, genom små gester av omsorg osv.
 • Fundera på om du kan, på ett finkänsligt sätt, förmedla till sjuka vilket återlösande värde som ligger i deras situation: deras bön är ofantligt värdefull i Jesu ögon.
 • Tala med Gud, i din personliga bön, om ditt sätt att umgås med de personer som du tillbringar mest tid med. Försök se om du kan vara mer kärleksfull mot dem eller om du kanske kan hjälpa dem med något råd.

Meditera med Skriften

 • Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. (1 kor 1:3-4)
 • Mina bröder, för min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet och har så mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. (Rom 15:14)
 • Jag vill prisa Herren, han ger mig råd, mitt inre förmanar mig om natten. (Ps 16:7)
 • Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen, och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: «Gråt inte.» Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: «Unge man, jag säger dig: Stig upp!» Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: «En stor profet har uppstått bland oss» och: «Gud har besökt sitt folk.» Detta tal om honom spred sig i hela Judeen och landet där omkring. (Luk 7:12-16)
 • Sedan sade Jesus till sina lärjungar: «Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.» (Matt 16:24-25)

Meditera med den helige Josemarías ord

 • En sjuk person väntar på mig, och jag har inte rätt att låta honom vänta. En sjuk person som är Kristus. (November 1972)
 • Ord som du sagt vid rätt tillfälle till en vän som tvekar, ett vägledande samtal som du lyckades inleda vid rätt tillfälle, ett professionellt råd som förbättrat hans akademiska arbete, den diskreta indiskretion genom vilken du visar honom oanade horisonter för hans iver … Allt detta är det förtroliga samtalets apostolat. (Vägen, nr. 973)
 • Förvänta dig allt av Jesus: Du har ingenting, du är ingenting, du kan ingenting. Han kommer att verka, om du överlämnar dig helt åt honom. (Vägen, nr.731)
 • När du är sjuk, uppoffra kärleksfullt dina lidanden, och de kommer att omvandlas till rökelse som stiger upp till Guds ära och helgar dig. (Smedjan, nr 791)

Texter och länkar för att meditera vidare

R. Vera

Dígito Identidad