Bara att börja (5): Öppna dörrar

Denna video, den femte i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, handlar om initiativ i Tyskland och Österrike som försöker hjälpa människor som har tvingats lämna sina hemländer att bli integrerade i sin nya miljö.

Följande avsnitt kan hjälpa dig att använda videon på ett personligt sätt, i trosundervisning, tillsammans med vänner, i skolan eller församligen.

Diskussionsfrågor

 • Vilka svårigheter har invandrarna som framträder i videon?
 • Kan du beskriva andra problem som invandrare och flyktingar möter i dag?
 • Vilka olika sätt att hjälpa invandrare visas i videon?
 • Vad tror du motiverar människor att hjälpa invandrare?

Konkreta förslag

 • Be för människor som har tvingats lämna sina hem.
 • Informera dig om flyktingars situation i ditt land.
 • Fundera på om du personligen kan hjälpa någon invandrare eller samarbeta med något initiativ i din församling eller andra organisationer i samhället som hjälper invandrare.

Meditera med Skriften

 • Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget (Luk 2:7).
 • Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig (Matt 10:40).
 • Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig (Upp 3:20).
 • Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det (Heb 13:2).
 • Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud (Ef 2:19).
 • Ty Herren, er Gud, (…) som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten (5 Mos 10:17-19).

Meditera med den helige Josemarías ord

 • Jesus på korset, med hjärtat genomborrat av kärlek till människan, är ett talande svar – ord är överflödiga – på frågan om sakers och personers värde. Människorna, deras liv och deras lycka, är så mycket värda att Guds Son ger sig själv för att återlösa dem, för att rena dem, för att upphöja dem (När Kristus går förbi, nr. 165).
 • På samma sätt som Kristus vandrade omkring och gjorde gott längs Palestinas vägar, bör även ni utföra en väldig sådd av frid längs era mänskliga vägar i familjen, det civila samhället, i era vardagliga yrkesrelationer, i kulturlivet och på fritiden. Det kommer att vara det bästa beviset på att Guds rike har nått ert hjärta (När Kristus går förbi, nr. 166).
 • Medan den heliga Familjen vilar, visar sig ängeln för Josef för att de skall fly till Egypten. Maria och Josef tar Jesusbarnet och ger sig iväg utan dröjsmål. De gör inte motstånd, de kommer inte med undanflykter, de väntar inte på att natten skall ta slut … (Plogfåran, nr. 999).
 • En människa eller ett samhälle som inte reagerar inför lidande eller orättvisor, och som inte försöker lindra dem, är inte en människa eller ett samhälle som kan mäta sig med kärleken i Kristi hjärta (När Kristus går förbi, nr. 167).