Bara att börja (1): Arbeta gratis

Detta är den första videon i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, som producerats under Barmhärtighetens jubelår för att bidra till att uppfylla påven Franciskus’ önskan: att vi kristna betraktar Guds barmhärtighet och själva gör barmhärtigheten till en livsstil.

I olika delar av världen finns det yrkesverksamma personer som ägnar några timmar av sitt arbete åt att erbjuda sina tjänster gratis till människor som inte kan betala för dem. I denna video ser vi en brasiliansk plastikkirurg och en tysk kommuntjänsteman.

*****

Nedan följer några frågor och texter som kan hjälpa dig att reflektera och tillämpa videon på ett personligt sätt, tillsammans med dina vänner, i skolan eller församlingen.

 • Diskussionsfrågor
 • Några av personerna i videon talar om svåra situationer. Kan du beskriva dem?
 • Tror du att de hade kunnat övervinna dessa svårigheter utan andra människors hjälp?
 • Vilka konkreta sätt att hjälpa andra visas i videon? Kan du relatera dem till några av de traditionella barmhärtighetsgärningarna?
 • Vad kan motivera dem som hjälper att göra det de gör?
 • Vilket inflytande har denna hjälp på andra?
 • Vad menar doktor Luiz Mario när han säger: ”Det är Jesu Kristi möte med Jesus Kristus”?
 • Vad menar Norbert när han säger att han vittnar om sin tro samtidigt som han hjälper andra?

Konkreta förslag

 • Om det är möjligt, använd din yrkeskunskap för att hjälpa någon som inte har råd att betala för tjänsten.
 • Dela med dig av dina talanger och din kunskap med andra som behöver dem.
 • Be för personer som du får kontakt med i ditt arbete.
 • Stötta sjuka och behövande med din hjälp, närvaro och bön.

Meditera med Skriften

 • Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom (Luk 10:33-34).
 • På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren. Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner (Mark 1:32-34).
 • Men Petrus sade: «Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!» (Hechos 3, 6).

Meditera med den helige Josemarías ord

 • Att tjäna. Vad jag tycker om det ordet! Att tjäna min Konung, och för hans skull, alla dem som blivit återlösta av hans blod. Om vi kristna ändå kunde tjäna! Låt oss anförtro Herren vårt beslut att lära oss tjäna, för det är endast genom att tjäna som vi kommer att lära känna och älska Kristus, att göra honom känd och få honom att bli älskad av andra (När Kristus går förbi, nr. 182).
 • Var inte likgiltig inför andras smärta. Den där personen - en släkting, en vän, en kollega ..., den där som du inte känner - är din broder.
  — Kom ihåg det som Evangeliet berättar och som du så ofta har läst med sorg: inte ens Jesu släktingar litade på honom. - Se till att den situationen inte upprepas. (Plogfåran, nr. 251).
 • Barn. Sjuk. Frestas du inte att använda versaler när du skriver de här orden? För en förälskad människa ser Honom i barnen och i de sjuka. (Vägen, nr. 419).

Texter och länkar för att meditera vidare

R. Vera

Dígito Identidad