Antal artiklar: 7

Bara att börja (7): Vara nära dem som lider

Det finns många gamla och sjuka som vi kan hjälpa mycket med vår tid och vår omsorg. Det har Hijung, som undervisar äldre i IT-kunskap, och Willi, som spelar gitarr och sjunger med äldre människor i Tyskland, fått erfara. De båda berättar om detta i den sjunde videon i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”. Tillsammans med dem ser vi Valdir, en brasiliansk familjerådgivare, och två sjuksköterskor från Chile, Antonia och Fernanda.

Personligt

Bara att börja (6): Dela med dig av din kunskap

I denna video ser vi några unga tyska kvinnor som hjälper barn med deras läxor, samt kvinnor i Chile och USA som erbjuder möjligheten till utbildning för personer som behöver det. Videon, den sjätte i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, visar hur ”att undervisa är en underbar uppgift”, som påven Franciskus har sagt. Man behöver inte vara ett geni för att ha någonting att lära andra: alla har vi kunskap som vi kan dela med oss av till andra.

Personligt

Bara att börja (4): Lära sig att förlåta

I samband med att han utlyste barmhärtighetens jubelår påminde påven Franciskus om att vi kristna behöver förkunna det glada budskapet om förlåtelse, även om vi vet att det ibland inte är lätt att försonas. I den fjärde videon i serien “Bara att börja. Sätt att hjälpa andra” medverkar några personer som haft modet att förlåta.

Personligt

Novenan för förlåtelse

Påven Franciskus har påmint oss om glädjen att förlåta. Med jubelåret vill han på nytt betona Guds barmhärtighet. Gud förlåter oss och inbjuder oss att vara barmhärtiga som Fadern och lära oss att förlåta vår nästa.

Andakt och bönhörelser

Tecken som präglar jubelåret

Under jubelåren flödar kyrkan över av nåd och kallar alla sina barn till omvändelse. Det gör kyrkan genom att ur de skatter av nådegåvor hon förvaltar göra det möjligt för människor att vinna fullständig avlat. Denna avlat kan också tillämpas på de avlidna.

Om Påven

Varför ska man bikta sig och gå in genom den heliga porten?

Påven Franciskus talade under den allmänna audiensen om några av jubelårets kännetecken. Han betonade två: gå in genom den heliga porten och bikten. Om det första sade att det visar den tro man har på Jesus. Om det andra, bikten, sade han: ”Att ta emot det sakrament som försonar oss med Gud är att direkt erfara hans barmhärtighet.”

Om Påven

Den salige Álvaro och Guds barmhärtighet

“Att förlåta är något storslaget, som särskilt hör till att vara förälder”. Så talade den salige Álvaro om Guds barmhärtighet. Med anledning av hans första minnesdag bjuder vi på denna videofilm.

Dokumentation