Tagg: Sociala initiativ

13 träffar på "Sociala initiativ"

Bara att börja (7): Vara nära dem som lider

Det finns många gamla och sjuka som vi kan hjälpa mycket med vår tid och vår omsorg. Det har Hijung, som undervisar äldre i IT-kunskap, och Willi, som spelar gitarr och sjunger med äldre människor i Tyskland, fått erfara. De båda berättar om detta i den sjunde videon i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”. Tillsammans med dem ser vi Valdir, en brasiliansk familjerådgivare, och två sjuksköterskor från Chile, Antonia och Fernanda.

Personligt

Bara att börja (6): Dela med dig av din kunskap

I denna video ser vi några unga tyska kvinnor som hjälper barn med deras läxor, samt kvinnor i Chile och USA som erbjuder möjligheten till utbildning för personer som behöver det. Videon, den sjätte i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, visar hur ”att undervisa är en underbar uppgift”, som påven Franciskus har sagt. Man behöver inte vara ett geni för att ha någonting att lära andra: alla har vi kunskap som vi kan dela med oss av till andra.

Personligt

Bara att börja (3): Vidga din familj

Påven Franciskus uppmanar oss att bygga en kultur där människor blir sedda och inkluderade och sätta stopp för slit-och-släng –kulturen där vissa människor betraktas som oönskade. I denna video, den tredje i serien “Bara att börja. Sätt att hjälpa andra” visas några resultat av människors strävan efter att vidga sina hjärtan och familjer.

Personligt

Bara att börja (2): Ge kroppen och själen näring

Det finns många sätt att reagera på det drama som brist på mat innebär. Denna video – den andra i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra” – visar hur några personer i Ryssland och Filippinerna bemöter problemet med hunger.

Personligt

Bara att börja (1): Arbeta gratis

Detta är den första videon i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, som producerats under Barmhärtighetens jubelår för att bidra till att uppfylla påven Franciskus’ önskan: att vi kristna betraktar Guds barmhärtighet och själva gör barmhärtigheten till en livsstil.

Personligt
”Rädsla hindrar en från att göra många saker i livet”

”Rädsla hindrar en från att göra många saker i livet”

”Vi hade båda två vårt yrkesliv och privatliv i Madrid, och även om vi var öppna för att flytta någon annanstans, hade vi aldrig föreställt oss att vi skulle hamna i Kongo med vår son och jobba tillsammans på ett sjukhus. Det fanns bara i Guds planer.” Så börjar Álvaro Perlados och Mayte Ordovas’ historia. De är gifta med varandra och har en son på ett och ett halvt år. Båda två är apotekare från Madrid och bor i Kongo.

Sociala initiativ

Pedreira hjälpte mig att ge livet och lidandet mening

Tack vare utbildningen som han tog del av vid Pedreira fick Bruno ett jobb och kunde skaffa saker till sin familj: ett kylskåp, en mikrovågsugn, en telefon… Senare kunde han läsa på universitetet. "Centro Educacional e Assistencial Profissionalizante Pedreira" grundades på uppmuntran av den salige Álvaro och erbjuder sedan 1985 yrkesutbildning för ungdomar som Bruno som bor i São Paulo. Bruno är dock inte bara tacksam för den tekniska utbildning som han fick vid Pedreira: det var också där som han lärde sig ge lidande och svårigheter en mening. Detta och andra vittnesbörd av personer som fått utbildning vid institutioner inspirerade av den salige Álvaro del Portillo har sammanställts i dokumentären "Arbeta för andra"

Sociala initiativ

Nu har jag en inkomst och har lyckats förlåta min pappa

María Estela är från Guatemala. För en tid sedan studerade hon vid Ixoquí, ett center som hjälper kvinnor på landsbygden, de flesta från ursprungsbefolkningen, att förbättra sina livsvillkor genom yrkesträning. María Estela berättar att hon lärde sig mycket på Ixoquí och att hon nu har en inkomst med vilken hon hjälper sin man med hushållsutgifterna. Men hon har dessutom, tack vare Ixoquí, lyckats förlåta sin pappa. María Estelas vittnesbörd har sammanställts med vittnesbörd av andra personer som fått utbildning vid institutioner inspirerade av den salige Álvaro del Portillo i dokumentären "Arbeta för andra".

Sociala initiativ

"Vad som än händer med mig, Abel, låt dig inte knäckas, utan fortsätt"

Abel är barnläkare och har arbetat i tre decennier med att förebygga och behandla näringsbrist hos barn. Han blev berörd av den salige Álvaros mottaglighet gentemot de allra svagaste, och han bestämde sig för att försöka göra något åt denna smärtsamma verklighet som drabbar många familjer. Abels familj har alltid stött honom helhjärtat, särskilt hans hustru, som enligt honom var "en stor beundrare av don Álvaro". Detta vittnesbörd har sammanställts med vittnesbörd från andra som fått utbildning vid institutioner inspirerade av den salige Álvaro del Portillo i dokumentären "Arbeta för andra".

Sociala initiativ

"Tack vare Monte Verde kunde jag förverkliga min dröm om att läsa medicin"

Hollman ville studera medicin, men familjens ekonomi räckte inte till för att finansiera utbildningen. Vid Monte Verde, en icke-vinstdrivande organisation i Colombia som grundades 1977, kunde han förbereda sig för studierna och fick ett stipendium för att kunna gå på universitetet. Hollmans vittnesbörd och vittnesbörd av andra som fått utbildning vid institutioner inspirerade av den salige Álvaro del Portillo har sammanställts i dokumentären "Arbeta för andra".

Sociala initiativ

Gud sände henne till mig, Gud kommer att hjälpa mig, hon är en välsignelse

Eddy skrev in sina barn på CADI ("Centrum för integral utveckling"), en institution i Uruguay som blev till tack vare den salige Álvaro och som sedan 1992 försöker att förbättra villkoren för socialt utsatta barn och familjer. Enligt Eddy har hon lärt sig på CADI att se Guds hand i allt. Hennes vittnesbörd, samt vittnesbörd av andra personer med koppling till institutioner som stötts av den salige Álvaro del Portillo, har sammanställts i dokumentären "Arbeta för andra".

Sociala initiativ

“Tack vare dem har jag nu min son”

När hon var tonårig fick Alejandra hjälp i AFAC, en privat institution i Ecuador, som utan vinstintresse erbjuder en högkvalitativ läkarassistans till familjer med knappa resurser. Till AFAC kommer ett stort antal kvinnor, unga och vuxna, med näringsbrist. Förutom medicinsk vård, erbjuder AFAC dem utbildning genom workshops, för att hjälpa dem i uppgiften att uppfostra sina barn. Alexandras vittnesbörd och berättelser från andra personer som har utbildat sig på institutioner inspirerade av den salige Álvaro del Portillo har samlats i dokumentären ”Trabajar para los demás” (Arbeta för andra)

Sociala initiativ