Antal artiklar: 14

Från prelaten: Att utvidga hjärtat

Några reflektioner om den kristens sociala verksamhet i ljuset av den helige Josemarías budskap

Artiklar, intervjuer och andra publikationer

Bara att börja (7): Vara nära dem som lider

Det finns många gamla och sjuka som vi kan hjälpa mycket med vår tid och vår omsorg. Det har Hijung, som undervisar äldre i IT-kunskap, och Willi, som spelar gitarr och sjunger med äldre människor i Tyskland, fått erfara. De båda berättar om detta i den sjunde videon i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”. Tillsammans med dem ser vi Valdir, en brasiliansk familjerådgivare, och två sjuksköterskor från Chile, Antonia och Fernanda.

Personligt

Bara att börja (6): Dela med dig av din kunskap

I denna video ser vi några unga tyska kvinnor som hjälper barn med deras läxor, samt kvinnor i Chile och USA som erbjuder möjligheten till utbildning för personer som behöver det. Videon, den sjätte i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, visar hur ”att undervisa är en underbar uppgift”, som påven Franciskus har sagt. Man behöver inte vara ett geni för att ha någonting att lära andra: alla har vi kunskap som vi kan dela med oss av till andra.

Personligt

Bara att börja (3): Vidga din familj

Påven Franciskus uppmanar oss att bygga en kultur där människor blir sedda och inkluderade och sätta stopp för slit-och-släng –kulturen där vissa människor betraktas som oönskade. I denna video, den tredje i serien “Bara att börja. Sätt att hjälpa andra” visas några resultat av människors strävan efter att vidga sina hjärtan och familjer.

Personligt

Bara att börja (2): Ge kroppen och själen näring

Det finns många sätt att reagera på det drama som brist på mat innebär. Denna video – den andra i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra” – visar hur några personer i Ryssland och Filippinerna bemöter problemet med hunger.

Personligt

Bara att börja (1): Arbeta gratis

Detta är den första videon i serien ”Bara att börja. Sätt att hjälpa andra”, som producerats under Barmhärtighetens jubelår för att bidra till att uppfylla påven Franciskus’ önskan: att vi kristna betraktar Guds barmhärtighet och själva gör barmhärtigheten till en livsstil.

Personligt

”Rädsla hindrar en från att göra många saker i livet”

”Vi hade båda två vårt yrkesliv och privatliv i Madrid, och även om vi var öppna för att flytta någon annanstans, hade vi aldrig föreställt oss att vi skulle hamna i Kongo med vår son och jobba tillsammans på ett sjukhus. Det fanns bara i Guds planer.” Så börjar Álvaro Perlados och Mayte Ordovas’ historia. De är gifta med varandra och har en son på ett och ett halvt år. Båda två är apotekare från Madrid och bor i Kongo.

Sociala initiativ

Pedreira hjälpte mig att ge livet och lidandet mening

Pedreira hjälpte mig att ge livet och lidandet mening

Sociala initiativ

Nu har jag en inkomst och har lyckats förlåta min pappa

Nu har jag en inkomst och har lyckats förlåta min pappa

Sociala initiativ

"Vad som än händer med mig, Abel, låt dig inte knäckas, utan fortsätt"

"Vad som än händer med mig, Abel, låt dig inte knäckas, utan fortsätt"

Sociala initiativ