„Jedno srdce a jedna duša.“

Ako Božie dieťa a s pomocou jeho milosti musíš byť silný, bohatý na túžby i skutky. – Nie sme skleníkové rastliny. Žijeme uprostred sveta a mali by sme byť ľuďmi do každého počasia, do zimy aj horúčavy, do dažďa aj búrok..., ale vždy verní Bohu a jeho Cirkvi. (Vyhňa, 792)

Dielo Cirkvi, ktoré sa každodenne uskutočňuje, je ako veľká tkanina, ktorú obetujeme Pánovi, lebo všetci pokrstení sú Cirkev. – Keď túto úlohu – verne a oddane – plníme, tkanina bude krásna a bezchybná. Ak však niekto povolí nitku sem, druhý nitku tam, tretí úplne inam... z krásneho gobelínu zostane roztrhaná handra. (Vyhňa, 640)

Pros Boha, aby v svätej Cirkvi, našej Matke, boli srdcia všetkých jedno srdce, tak ako v prvotnom kresťanstve; aby sa až do konca čias skutočne plnili slová: ,,Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una" – množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. – Hovorím ti to vážne: nech sa kvôli tebe táto svätá jednota neporuší. Vezmi si to do modlitby! (Vyhňa, 632)

Obetuj modlitbu, umŕtvovanie a skutky za tento úmysel: ,,Ut sint unum!" – aby všetci kresťania boli jednej vôle, jedného srdca a ducha, aby ,,omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!" – všetci, úzko spojení s pápežom išli k Ježišovi cez Máriu. (Vyhňa, 647)

Chcem dostávať správy emailom

email