„Svätý Peter, svätý Pavol, apoštoli.“

Odvahu! Ty... môžeš. – Vidíš, čo Božia milosť urobila z Petra... spáča, zradcu a zbabelca... a z Pavla, nenávistného a tvrdošijného prenasledovateľa. (Cesta, 483)

Povedal mu Peter: ,,Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: ,,Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter nástojil: ,,Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: ,,Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: ,,Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“

Volaniu na úplné, totálne odovzdanie sa bez váhania často oponujeme falošnou skromnosťou, ako bola Petrova. Kiež by sme mali aspoň veľké srdce tohto Apoštola! Peter nedovoľuje nikomu milovať Ježiša viac ako on. Táto láska ho vedie k takejto reakcii: tu som!, umy mi ruky, hlavu, nohy!, očisti ma celého!, pretože sa ti chcem odovzdať bez výhrad. (Brázda, 266)

Svätý Pavol napísal, že ,,má zodpovednosť za všetky obce.“ Tento vzdych Apoštola pripomína všetkým kresťanom, takisto tebe, položiť k nohám neveste Kristovej, svätej Cirkvi, všetko, čo sme a čo dokážeme, milovať ju najvernejšou láskou, aj za cenu straty majetku, cti a života. (Vyhňa, 584)