„Žatva je veľká a robotníkov málo.“

Žatva je veľká a robotníkov málo. – »Rogate ergo!« Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Modlitba je najúčinnejší spôsob, ako získať ďalších apoštolov. (Cesta, 800)

Po celom svete sa ešte vždy rozlieha božský výkrik: »Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!« – A predsa vidíš, že takmer všetok vyhasol...

Nechceš pomôcť roznietiť požiar?

Rád by si priviedol k apoštolátu toho vedca, tamtoho vplyvného muža, toho rozvážneho a čestného človeka.

Modli sa, prinášaj obete a vplývaj na nich svojím príkladom a slovom. – Neprichádzajú! – Nestrácaj pokoj; je to preto, lebo teraz ich netreba.

Myslíš, že nebolo múdrych, vplyvných, rozvážnych a čnostných súčasníkov Petra mimo apoštolského zboru prvých dvanástich? (Cesta, 801,802)

Žalostné a vždy aktuálne zvolanie Božieho Syna nám trhá srdce: žatva je veľká a robotníkov málo. – Tento výkrik vyšiel z Kristových úst, aby si ho aj ty počul: ako si naň doteraz odpovedal? Modlíš sa každý deň na tento úmysel?

Aby sme nasledovali Krista, je potrebné odovzdať sa raz a navždy, neobmedzene a odhodlane: rozhodne za sebou spáliť mosty, aby už nebolo možné ustúpiť nazad. (Vyhňa, 906, 907)

Chcem dostávať správy emailom

email