„V nebi ťa očakáva nesmierna Láska.“

Každým dňom som čoraz viac presvedčený, že blaženosť neba je pripravená pre tých, ktorí vedia byť šťastní na zemi.(Vyhňa, 1005)

Každým dňom som čoraz viac presvedčený, že blaženosť neba je pripravená pre tých, ktorí vedia byť šťastní na zemi.(Vyhňa, 1005)

Napísal si: ,,Simile est regnum caelorum“ – Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu... Táto pasáž zo svätého Evanjelia sa mi vštepila do duše a zapustila v nej korene. Často som ju čítal, ale až teraz si uvedomujem jej podstatu, jej Božskú chuť.“ – Múdry muž by mal predať všetko, skutočne všetko!, ak chce získať poklad, drahocennú perlu slávy. (Vyhňa, 993)

Mysli na to, aká príjemná je Pánovi vôňa kadidla, ktoré sa páli na jeho počesť. Mysli aj na to, ako málo sú hodné pozemské veci, ktoré sa ešte ani nezačali a už sa končia... – Na rozdiel od toho, v nebi ťa očakáva nesmierna Láska: bez zrady a klamu, všetka láska, krása, veľkosť, poznanie! A bez prejedenia ťa nasycuje a nikdy nenasýti. (Vyhňa, 995)

Niet krajšej moci, ako slúžiť iným: dobrovoľne slúžiť všetkým dušiam! – Tak možno dosiahnuť veľké pocty: pozemské aj nebeské. (Vyhňa, 1045)

Chcem dostávať správy emailom

email