„...,,dokončiť“ zverené úlohy.“

Svätosť sa skladá z hrdinstiev. – Preto sa v práci od nás vyžaduje hrdinstvo dobre ,,dokončiť“ zverené úlohy, deň za dňom, hoci sa opakuje tá istá činnosť. Ak nie, netúžime po svätosti! (Brázda, 529)

Pýtal si sa ma, čo môžeš obetovať Pánovi. – Nemusím rozmýšľať nad odpoveďou: to isté, čo robíš vždy, ale lepšie vykonané a dokončené s láskou, ktorá ťa bude viesť viac myslieť na Neho a menej na seba. (Brázda, 495)

Keď si začal svoju každodennú prácu, vykĺzol ti akoby výkrik protestu: stále to isté! Povedal som ti: – áno, stále to isté. Ale táto obyčajná práca – rovnaká ako tá, čo vykonávajú tvoji kolegovia – má byť pre teba vytrvalou modlitbou, s rovnako vrúcnymi slovami, ale každý deň s inou melódiou. Je naším zvláštnym poslaním premieňať prózu tohto života na verše, na hrdinskú poéziu. (Brázda, 500)

Polož na svoj pracovný stôl, do miestnosti, do svojej náprsnej tašky… obrázok Našej Panej a pozri sa naň pred tým, než začneš pracovať, počas práce i po jej skončení. Ona ti vyprosí – ubezpečujem ťa! – silu, aby sa tvoja práca stala láskyplným rozhovorom s Bohom. (Brázda, 531)

Chcem dostávať správy emailom

email