Správa od preláta (11. marca 2020)

Ako prípravu na slávnosť svätého Jozefa nám Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme sa utiekali k svätému Jozefovi, vernému Božiemu služobníkovi, ktorý bol vždy s Ježišom.

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

Pri príležitosti blížiacej sa slávnosti svätého Jozefa vám navrhujem, aby ste intenzívnejšie mysleli na príklad svätého patriarchu, ktorý bol ako „verný Boží služobník, neustále po Ježišovom boku“ (Ísť s Kristom, bod 56).

Vidíme, že odkedy sa chcel Boh viac sprítomniť v jeho živote, Jozef sa rozhoduje byť Jeho verným sluhom: či už pri tajomstve vtelenia, počas úteku do Egypta, pri návrate do Nazareta, alebo keď sa Ježiš rozhodne zostať v chráme. Pri týchto príležitostiach sa svätý Jozef snaží s pohotovosťou prijať to, o čo ho Boh prosí, aj keď to nebolo to, čo pôvodne plánoval, a aj keď to v ňom mohlo vyvolať pri pohľade do budúcnosti pocit neistoty.

Svätý Josemaría nám pomáhal rozjímať tiež nad tým, že „v rozličných okolnostiach svojho života neprestáva Patriarcha rozmýšľať, ani sa nevzdáva svojej zodpovednosti“(tamže, bod 42). Snažme sa teda aj my Boha vždy poslúchať s rýchlou, inteligentnou a zodpovednou vernosťou, aj keď nebudeme vždy úplne rozumieť jeho úmyslom. Rozumieť im nemusíme, no aj tak ich môžeme vždy milovať s istotou, že Boh chce naše dobro. Toto presvedčenie nás bude zároveň viesť k tomu, že budeme konať slobodne.

Svätý Jozef sa celý život s otcovskou láskou staral o Ježiša a ako človeka ho naučil mnohé veci, a to najmä čo sa týka práce. Zároveň ale, koľko sa naučil svätý Jozef už len pri pohľade na toto Dieťa, čo bolo Bohom! Aj my sa musíme všetko naučiť od Ježiša. On sám nám hovorí: „učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). Nech nám svätý Jozef pomôže kontemplovať Ježiša v evanjeliu aj v svätostánku, aby sme na materský príhovor Panny Márie boli tichí a pokorní, plnší lásky. Tak, spolu s milosťou Ducha Svätého, sa budú naše srdcia môcť naplniť väčšou láskou k Bohu a k druhým.

V posledných mesiacoch mnohým ľuďom zasiahla do života epidémia, ktorá sa rozšírila v rôznych kútoch sveta. Tak, ako nás prednedávnom prosil Svätý Otec, pozývam vás „prežiť tieto ťažké chvíle so silou viery, s istotou nádeje a horlivosťou lásky” (František, 8.3.2020). Utiekajme sa k svätému Jozefovi a prosme ho, aby rozšíril svoju otcovskú ochranu na celý svet.

S láskou vás žehná

váš Otec

Rím, 11. marca 2020