Number of articles: 43

Vianočný pozdrav od preláta (2022)

Prelát Opus Dei vyzýva svoje deti, aby sa počas tohtoročných Vianoc usilovali o pokoj a začali u seba a u svojich najbližších.

List Preláta

Správa od preláta (11. marca 2020)

Ako prípravu na slávnosť svätého Jozefa nám Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme sa utiekali k svätému Jozefovi, vernému Božiemu služobníkovi, ktorý bol vždy s Ježišom.

List Preláta

Správa od preláta (9. apríla 2019)

Naše nasledovanie Ježiša vedie k ochote byť vo výzvach a požiadavkách apoštolského poslania úplne k dispozícii

List Preláta

Návštevy preláta Opus Dei v Paname, Kostarike a Portoriku

Uvádzame 3 videá z návštev preláta Opus Dei v Paname, Kostarike a Portoriku (s anglickými titulkami)

Od preláta

2. výročie zvolenia preláta

Mons. Fernando Ocáriz bol zvolený za preláta Opus Dei, a potvrdený pápežom Františkom 23. apríla 2017. Nasledujúce video zhrňuje dni volebného kongresu. Titulky sú k dispozícií v angličtine.

Od preláta

Vianočný pozdrav od preláta (2018)

Kontemplujme počas blížiacich sa Vianoc veľké tajomstvo Božej lásky v tomto Dieťati, píše Mons. Fernando Ocáriz vo vianočnom pozdrave.

List Preláta

Monsignor Ocáriz nás žiada, aby sme v tomto mesiaci október veľkoryso nasledovali Pápežovu petíciu

Prelát povzbudzuje všetkých členov Diela, spolupracovníkov a tých, ktorí sa podieľajú na apoštolskej práci Opus Dei, aby veľkoryso podporili túto pápežovu túžbu, aby sa modlili ruženec k našej Matke, Panne Márii a svätému Michaelovi, ktorý chráni Cirkev.

Od preláta

Video Highlights z Preláta v Paraguaji

Tu je video (v angličtine) a niekoľko fotiek preláta Opus Dei, monsignora Fernanda Ocáriza, z pastoračnej návštevy v Paruaguaji, ktorá sa uskutočnila od 13. do 16. augusta.

Od preláta

Správa od preláta (september 2018)

Prelát nás naliehavo žiada, aby sme sa snažili "obetovať modlitbu a pokánie, o ktoré prosil sv. Otec všetkých v jeho nedávnom “Liste Božiemu ľudu.”"

List Preláta

Video Highlights z Preláta v Bolívii

Tu je video (v angličtine) a niekoľko fotiek preláta Opus Dei, monsignora Fernanda Ocáriza, z pastoračnej návštevy v Bolívii, ktorá sa uskutočnila od 8. do 13. augusta.

Od preláta