Posolstvo preláta Opus Dei k Motu proprio o osobných prelatúrach

Prelát Opus Dei píše tieto slová o Motu proprio pápeža Františka o osobných prelatúrach z 8. augusta.

Milovaní, nech Ježiš opatruje moje dcéry a mojich synov!

Ako ste si mohli všimnúť, predvčerom pápež František zverejnil list vo forme Motu proprio, ktorý sa týka osobných prelatúr. Zavádza úpravy dvoch kánonov Kódexu kánonického práva v nadväznosti na to, čo bolo stanovené v Predicate evangelium o reforme Rímskej kúrie a v Motu proprio Ad charisma tuendum.

Píšem vám tieto slová, aby som sa s vami podelil o to, že s úprimnou synovskou poslušnosťou prijímame tieto nariadenia Svätého Otca, a aby som vás poprosil: zostaňme všetci v tomto veľmi jednotní. Takto nasledujeme ducha, v ktorom žili svätý Josemaría a jeho nástupcovia tvárou v tvár všetkým pápežovým dispozíciám týkajúcim sa Opus Dei. Keďže Dielo je realitou Boha a Cirkvi, Duch Svätý nás vedie v každom čase.

Na druhej strane je logické, že Motu proprio z 8. augusta sa bude musieť zohľadniť aj pri úprave a aktualizácii stanov Diela, ktorá prebieha už rok. Z tohto dôvodu teraz obnovujem prosbu o modlitby, ktorú som vám adresoval pred niekoľkými mesiacmi, aby sa táto práca mohla úspešne zavŕšiť. Chcel by som tiež, aby sme z Božej milosti deň čo deň pociťovali, že sme deťmi Cirkvi, bratmi a sestrami jednotnej rodiny, ktorí sa snažia vo svojom živote vteliť posolstvo, ktoré prijal svätý Josemaría. Buďme apoštolmi, ktorí veľkodušne rozsievajú porozumenie a lásku s radosťou, ktorá pramení zo stretnutia s naším Pánom.

Úpravy stanovené v týchto kánonoch sa vzťahujú na všeobecné právo týkajúce sa osobných prelatúr. V dodatku, ktorý sa týka laikov - zmyslu existencie Opus Dei: bežných kresťanov uprostred sveta, ktorí hľadajú Boha prostredníctvom svojej práce a každodenného života - sa výslovne uvádza skutočnosť, že sú veriacimi svojich diecéz, ako každý iný katolík. V prípade Diela sú tiež členmi tejto nadprirodzenej rodiny vďaka špecifickému povolaniu.

Na záver vás povzbudzujem, aby ste ma aj v nasledujúcich dňoch sprevádzali na mojej pastoračnej ceste do Austrálie a na Nový Zéland, ako som vám nedávno povedal v inom posolstve, a aby ste sa pri blížiacej sa slávnosti Nanebovzatia Panny Márie utiekali k materskému príhovoru Panny Márie.

S láskou vás žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Sídney, 10. augusta 2023