Správa od preláta (7. augusta 2023)

Prelát Opus Dei ďakuje za modlitby za plody svojej pastoračnej cesty na Filipíny a do Indonézie a vyzýva nás, aby sme sa naďalej modlili za jeho blížiaci sa pobyt v Austrálii a na Novom Zélande a za Svetové dni mládeže.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov! 

Na konci môjho pobytu na Filipínach a v Indonézii vám posielam týchto pár riadkov, aby som sa vám poďakoval za podporu vašich modlitieb za apoštolské dielo v týchto ázijských krajinách. Zároveň vás prosím, aby ste sa naďalej modlili za túto cestu, ktorá bude bezprostredne pokračovať v Austrálii a na Novom Zélande. Vo všetkých regiónoch Diela, v rámci rozmanitých kultúr a zvykov, ktoré obohacujú celok, zažívame – vďaka Bohu a vernosti nášho a vášho Otca – úžasnú jednotu ducha a rodiny. Túto jednotu sa snažíme žiť ako dar a zodpovednosť každého z nás; na jej počiatku je láska, ktorá sa rozširuje do bratstva a apoštolskej horlivosti.

Nezabudnite sa modliť za plody Svetových dní mládeže v Lisabone ako ďalšieho prejavu jednoty s rímskym pápežom. Zverme mladých ľudí, ktorí sú prítomnosťou a budúcnosťou Cirkvi, pod materinský plášť Panny Márie Fatimskej.

So všetkou láskou vás žehná váš otec

Fernando Ocáriz

Jakarta, 7. augusta 2023.