Mesačný modlitebný úmysel: 2. októbra 2022 až 2. októbra 2023

Modlitebný úmysel preláta pre veriacich a priateľov Opus Dei na mesiace v období od 2. októbra 2022 do 2. októbra 2023.

Prosme Pána o milosť slúžiť Cirkvi celým svojím životom. S týmto úmyslom sa v úzkom spojení s Otcom modlime cor unum en anima una (Sk 4,32) za prácu, o ktorú pápež poprosil Dielo v motu proprio Ad charisma tuendum. Snažme sa podporovať konkrétnymi maličkosťami jednotu v našej duchovnej rodine a so všetkými kresťanmi, aby sme slúžili Cirkvi tak, ako si Cirkev praje. Týmto spôsobom prispejeme k evanjelizácii sveta, ktorá bude vychádzať z krásy charizmy, ktorú obdržal svätý Josemaría.

Použitá literatúra:

  • Svätý Josemaría, Rozhovory, č. 58-63
  • Od Otca, Pastiersky list, 19.3.2022, č. 10-12