„Dobro wspólne w erze cyfrowej”

Papież
„Dobro wspólne w erze cyfrowej”

„Lepszy świat jest możliwy dzięki postępowi technicznemu, jeśli będzie towarzyszyła mu etyka oparta na zasadzie wspólnego dobra oraz etyka wolności, odpowiedzialności i braterstwa, zdolna wspierać ...

„Wszyscy tworzymy jedno”

Papież
„Wszyscy tworzymy jedno”

Orędzie na 53. Światowy Dzień Środków Komunikowania Społecznego.W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony 15 września.