58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Papież
 58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Do doświadczenia radości w wiernej służbie braciom i siostrom zachęcił wszystkich powołanych Ojciec Święty w swoim orędziu na 58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jest ...

Podstawowe prawa człowieka

Papież

W kwietniowej intencji modlitewnej papież Franciszek przypomina, że każdy człowiek na świecie ma prawo do integralnego rozwoju i prosi szczególnie za tych, którzy ryzykują życie ...