Zwykła praca i jak ją uświęcić? - seria świadectw z Włoch
In Pace

W biuletynie Prałatury „Romana” publikowana jest regularnie lista członków, którzy w ostatnim semestrze odeszli do Pana. Na naszej stronie udostępniamy wiadomości bliższe naszemu kraju. Również wybrane biogramy, które ukazują różnorodność okoliczności i sytuacji, w jakich żyją wierni Opus Dei. Oby te teksty pomagały głębiej przezywać Świętych Obcowanie z tymi, których już „ukoronowali swój bieg”.