Za osoby starsze

Papież Franciszek zachęca nas do modlitwy, aby doświadczenie i mądrość osób starszych pomagały młodym ludziom patrzeć w przyszłość z nadzieją. W intencjach na miesiąc lipiec zwraca uwagę, że na osobach starszych spoczywa "wielka odpowiedzialność wobec nowych pokoleń".

Nie możemy mówić o rodzinie, nie mówiąc o znaczeniu osób starszych wśród nas. Nigdy w historii ludzkości nie było nas tak wielu, ale nie wiemy, jak przeżyć ten nowy etap życia: na starość jest wiele planów opieki, ale niewiele projektów życiowych. Ludzie starsi mają często szczególną wrażliwość na troskę, na refleksję i czułość. Jesteśmy, lub możemy stać się, mistrzami czułości - i to jak bardzo! W tym świecie przyzwyczajonym do wojny potrzebujemy prawdziwej rewolucji czułości. Spoczywa na nas przy tym wielka odpowiedzialność wobec nowych pokoleń. Pamiętajmy: dziadkowie i osoby starsze są chlebem, który odżywia nasze życie, są ukrytą mądrością narodu, dlatego musimy ich uczcić, a ja ustanowiłem dzień im poświęcony. 

Módlmy się za osoby starsze, aby stały się nauczycielami czułości, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.