Grać dla Pana Boga

John jest pierwszym wiolonczelistą orkiestry symfonicznej Kitchener-Waterloo (Kanada). Nauczył się od św. Josemaríi odnajdywać głębszy sens w swej pracy muzyka.

Niedziela Słowa Bożego

Rok liturgiczny
Niedziela Słowa Bożego

"Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego" (List Apostolski w formie motu proprio ojca świętego Franciszka ...

Czym jest Opus Dei? (produkcja USA z lektorem polskim)

Play

Czym jest Opus Dei

Opus Dei jest katolicką organizacją z inspirującą ideą: że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do służby Kościołowi i rozpowszechniania radości Ewangelii w naszym codziennym życiu.

Odnajdywać Chrystusa pośród świata (produkcja australijska z lektorem polskim)

Wiadomość dnia

"Consummati in unum"

A tym, którzy tęsknią za jednością, powinniśmy ukazać Chrystusa, który nas prosi, żebyśmy byli consummati in unum, zespoleni w jedno. Głód sprawiedliwości powinien zaprowadzić nas do pierwotnego źródła zgody między ludźmi: bycia i czucia się dziećmi Ojca, braćmi. (To Chrystus przechodzi, 157)

Żałosny to ekumenizm, głoszony przez katolików, którzy źle traktują innych katolików! (Bruzda, 643)

Kiedyś odpowiedziałem Ojcu świętemu Janowi XXIII, zachęcony uprzejmym i ojcowskim urokiem jego sposobu bycia: „Ojcze święty, w naszym Dziele zawsze znajdowali serdeczne przyjęcie wszyscy ludzie, katolicy i niekatolicy – nie nauczyłem się ekumenizmu od Waszej Świątobliwości”. On śmiał się wzruszony, gdyż wiedział, że już w 1950 roku Stolica ...

Św. Josemaría Escrivá
"Bądź świadom każdego dnia obowiązku świętości. - Być świętym! Świętość nie oznacza robienia niezwykłych rzeczy, lecz walkę w życiu wewnętrznym i bohaterskie spełnianie obowiązków"

Newsletter