Prałat Opus Dei w Covadonga

Homilie
Prałat Opus Dei w Covadonga

Na zaproszenie arcybiskupa Jesusa Sanza Montesa ks. prał. Ocáriz uczestniczył w uroczystościach setnej rocznicy koronacji figury.

Uświęcać odpoczynek

Uświęcać odpoczynek

Odpoczynek — pisze św. Jan Paweł II — „jest rzeczą «świętą», pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go...

Wiadomość dnia

"Staraj się trzymać wytrwale określonego planu życia"

„To podporządkowanie się planowi życia, rozkładowi godzin jest tak monotonne!” – powiedziałeś. A ja odpowiedziałem: „Jest monotonne, bo brakuje Miłości”. (Droga, 77)

Staraj się trzymać wytrwale określonego planu życia: kilka minut modlitwy myślnej, udział we Mszy świętej — w miarę możności codziennie — i częsta Komunia święta; regularne przystępowanie do Sakramentu Pokuty, nawet kiedy sumienie nie wyrzuca ci grzechu ciężkiego; nawiedzenie Jezusa obecnego w Tabernakulum; odmawianie i rozważanie tajemnic Różańca świętego — i tyle innych dobrych praktyk, które już znasz lub których możesz się nauczyć.

Nie powinny się one wszakże...