Fitness duchowy (51-75)

Fitness duchowy (51-75)

Dźwiękowy poradnik w formacie mp3 do ćwiczeń ciała i sumienia. Audycje Radia Józef z lat 2003-2004. Możliwość wyboru odpowiedniego tematu.

Opowieść z końca świata

home
Opowieść z końca świata

Luis uczestniczył w wielu ekspedycjach z Peru na Antarktydę. W poniższej opowieści mówi, jak udało mu się wypełnić "plan życia" (pewne praktyki pobożności właściwe życiu ...

Czym jest Opus Dei? (produkcja USA z lektorem polskim)

Play

Czym jest Opus Dei

Opus Dei jest katolicką organizacją z inspirującą ideą: że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do służby Kościołowi i rozpowszechniania radości Ewangelii w naszym codziennym życiu.

Wiadomość dnia

"Rozgłaszałem umiłowanie wolności osobistej"

Wolność sumienia? Nie! – Ileż nieszczęścia przyniósł narodom i poszczególnym osobom ten godny pożałowania błąd, który pozwala działać wbrew własnym wewnętrznym nakazom. „Wolność sumień” – tak! Gdyż oznacza ona obowiązek słuchania imperatywu wewnętrznego... Aha! Ale dopiero po otrzymaniu solidnej formacji! (Bruzda, 389)

W toku mojej długiej kapłańskiej pracy, w której nie tyle głosiłem, co wprost rozgłaszałem swoje umiłowanie wolności osobistej, zauważyłem u niektórych pewną nieufność, jak gdyby obawiali się, że akcentowanie wolności stanowi niebezpieczeństwo dla wiary. Niechże się uspokoją ci bojaźliwi. Przeciwko wierze występuje jedynie błędne pojmowanie wolności: jako wolności pozbawionej celu i obiektywnej normy, prawa, odpowiedzialności. Jednym słowem, chodzi tu o ...

Św. Josemaría Escrivá
"Świętość składa się z heroizmów. — Dlatego w pracy wymaga się od nas heroizmu dobrego 'wykończenia' zadań, które do nas należą, dzień po dniu"

Newsletter