Jeden z naszych: Wcielenie

Jeden z naszych: Wcielenie

Różnica między wiarą a niewiarą w Jezusa Chrystusa nie polega tylko na zrozumieniu Jego słów, ale na uznaniu Jego Bóstwa i Jego człowieczeństwa, na...

Główne cechy Ducha Opus Dei

Duch Dzieła
Główne cechy Ducha Opus Dei

Duch Opus Dei, obejmuje cztery zasadnicze, ściśle ze sobą związane, aspekty: jedność życia, uświęcenie pracy, Boże synostwo i pobożność doktrynalną.

Wiadomość dnia

"Ilu handlarzy stało się świętymi?"

Mówisz, że pomaga ci bardzo ta myśl: iluż ludzi parających się handlem zostało świętymi od czasu pierwszych chrześcijan? I pragniesz udowodnić, że również teraz jest to możliwe... – Bóg nie opuści cię w tym dążeniu. (Bruzda, 490)

Jedynym celem Opus Dei było zawsze przyczynianie się do tego, by żyli w świecie, pośród doczesnej rzeczywistości i świeckich dążeń, mężczyźni i kobiety wszystkich ras i warstw społecznych, którzy starać się będą kochać Boga i służyć Jemu i innym ludziom w zwyczajnej pracy i za jej pośrednictwem. (...)

Jeśli chce się szukać jakiegoś porównania, najłatwiejszym sposobem zrozumienia Opus Dei jest wspomnienie ...