Życie Jezusa według Ewangelii

Książki
Życie Jezusa według Ewangelii

Życie Jezusa według Ewangelii to książka, która jest owocem wnikliwej lektury czterech Ewangelii. Skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Pomaga czytelnikom w poznawaniu Chrystusa i ...

Jerozolima, Góra Świątyni

Jezus Chrystus

Jerozolima jest uprzywilejowanym miejscem, w którym można zobaczyć różnorodność wyznań z całego świata. Będąc świętym miastem dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów i goszcząc miliony pielgrzymów ...

Odnajdywać Chrystusa pośród świata (produkcja australijska z lektorem polskim)

Wiadomość dnia

"Oto jestem, ponieważ mnie wołałeś"

Nadszedł dla nas dzień zbawienia, wieczności. Raz jeszcze dają się słyszeć nawoływania Boskiego Pasterza, te serdeczne słowa: vocavi te nomine tuo – wezwałem cię po imieniu.

Tak jak nasza matka, On zaprasza nas po imieniu. Co więcej: używa jego poufałej, zdrobniałej formy Właśnie tam, w głębi duszy, woła i trzeba Mu odpowiedzieć: ecce ego, quia vocasti me – oto jestem, przecież mnie wołałeś; jestem zdecydowany, by tym razem czas nie upłynął niczym woda po rzecznych kamieniach, nie pozostawiając śladu. (Kuźnia, 7)

Pewnego dnia – nie chcę uogólniać, otwórz ...

Św. Josemaría Escrivá
"Wszystkie drogi na ziemi mogą stać się okazją do spotkania z Chrystusem"

Newsletter