Fitness duchowy

Fitness duchowy

Dźwiękowy mp3 poradnik do ćwiczeń ciała i sumienia. Audycje Radia Józef 2003-4. Możliwość wyboru odpowiedniego tematu.

Forum Romanum

home
Forum Romanum

Wśród ruin Forum Romanum, łatwo przychodzi do głowy porównanie, tyle razy używane przez św. Josemaríę, by w paru słowach opisać Opus Dei:...

Uświęcać odpoczynek

Uświęcać odpoczynek

Odpoczynek — pisze św. Jan Paweł II — „jest rzeczą «świętą», pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go...

Powołanie

Duch Dzieła
Powołanie

Artykuł ks. G. Derville podejmujący zagadnienia powołania do Opus Dei w ramach ogólnego powołania do świętości.

Wiadomość dnia

"Obyście stali się prawdziwie dziećmi!"

Radzę ci, abyś czasami spróbował powrócić... do początku twojego „pierwszego nawrócenia”. Jeżeli nie oznacza to stania się jak dziecko, jest temu bardzo bliskie. W życiu duchowym należy pozwolić prowadzić się z całkowitym zaufaniem, bez obaw i bez obłudy; trzeba mówić z absolutną jasnością o tym, co się ma w głowie i w duszy. (Bruzda, 145)

Obyście stali się prawdziwie dziećmi! Im bardziej, tym lepiej. Mówię to do was na podstawie doświadczenia kapłana, który w ciągu trzydziestu sześciu lat — jakże one były dla mnie zarazem długie i jak krótkie! — często musiał powstawać, i który starał się urzeczywistnić bardzo konkretne zadania płynące z woli Bożej. Stale mi w tym pomagało jedno: to, że pozostaję dzieckiem, i ciągle szukam schronienia przy Matce i w Sercu Chrystusa, Pana mojego.

Wielkie upadki, sprawiające w...