Listy Prałata Opus Dei na audio

"Każde pokolenie chrześcijan powinno odkupiać, powinno uświęcać swoje własne czasy. My, chrześcijanie, mamy w tych dniach głosić światu, z którego pochodzimy i w którym żyjemy, stare i nowe orędzie Ewangelii" (To Chrystus przechodzi, nr 132). Córki i synowie moi, nasza kolej, aby każdego dnia realizować apostolskie pragnienia naszego Założyciela, wprowadzić w życie jego hasło: "Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam". Fragment pierwszego listu po wyborze i nominacji na Prałata Opus Dei.

Jak mówił kardynał Ratzinguer: "Ten żywy Chrystus jest nadto Chrystusem bliskim, Chrystusem, którego moc i majestat Boży uobecniają się przez rzeczy ludzkie, proste, zwyczajne. Można więc u Josemaríi Escrivy mówić o zaznaczającym się i szczególnym chrystocentryzmie, w którym rozważanie życia ziemskiego Jezusa i kontemplacja Jego żywej obecności w Eucharystii prowadzą do odkrycia Boga i wychodząc od Boga, oświecają codzienne okoliczności życia".

Homilie „nie stanowią teoretycznego traktatu, ani też kompendium rad służących do uzyskania życia duchowego. Zawierają żywą doktrynę, gdzie głębia teologii zespolona jest z ewangeliczną przejrzystością dobrego duszpasterza. U prał. Escrivy słowo staje się rozmową z Bogiem, modlitwą, nie przestając być zarazem wzruszającym dialogiem z tymi, którzy go słuchają, gdyż odpowiada na ich niepokoje i nadzieje.” – pisał bp Alvaro del Portillo we wstępie do pierwszego wydania.