"Synodalność" w 20 zdaniach papieża Franciszka

Papież Franciszek zaprosił cały Kościół na synod zatytułowany "O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja". Rozpocznie się on 9 i 10 października 2021 r. w Rzymie, a 17 października w każdym Kościele partykularnym.

Kluczowym etapem będą obchody XVI Zgromadzenia Synodu Biskupów w październiku 2023 r. W tym kontekście, oto niektóre z wypowiedzi papieża na temat synodalności.

1. Synodalność nie jest rozdziałem w traktacie o eklezjologii, ani tym bardziej modą, sloganem czy nowym terminem, którym można się posługiwać czy manipulować na naszych spotkaniach. Nie! Synodalność wyraża naturę Kościoła, jego formę, jego styl, jego misję (Rzym, 18 września 2021).

2. Słowo "synod" zawiera w sobie wszystko, co musimy zrozumieć: "chodzenie razem" (...) Chodzenie razem - świeccy, pasterze, biskup Rzymu - jest pojęciem łatwym do wyrażenia słowami, ale nie tak łatwym do wprowadzenia w życie (50. rocznica Synodu Biskupów, 17.X.2015).

3. Ta podróż opowiada historię, w której Słowo Boże i ludzie, którzy kierują swoją uwagę i wiarę na to Słowo, idą razem. Słowo Boże idzie z nami (Rzym, 18.IX.2021)

4. Kościół synodalny jest Kościołem słuchania, ze świadomością, że słuchanie to coś więcej niż słyszenie. Jest to wzajemne słuchanie, w którym każdy ma coś do nauczenia się (50. rocznica Synodu Biskupów, 17.X.2015).

5. Wierni, kolegium biskupów, biskup Rzymu: jedni w słuchaniu drugich; a wszyscy w słuchaniu Ducha Świętego, "Ducha prawdy" (J 14,17) (50. rocznica Synodu Biskupów, 17.X.2015).

6. Chodzi o słuchanie Ducha Świętego, jak to znajdujemy w Księdze Apokalipsy: "Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościołów" (2, 7) (Rzym, 18.IX.2021).

7. Posiadanie uszu, słuchanie, jest pierwszym zobowiązaniem. Chodzi o to, by wsłuchać się w głos Boga, uchwycić Jego obecność, przechwycić Jego przejście i Jego tchnienie życia (Rzym, 18.IX.2021).

8. Kościół idzie naprzód, kroczy razem, jest synodalny. Ale to zawsze Duch Święty jest wielkim protagonistą Kościoła (Rzym, 18.IX.2021).

9. Nie zapomnij o tej formule: "My i Duch Święty postanowiliśmy nie nakładać na ciebie więcej ciężarów": my i Duch Święty postanowiliśmy. W ten sposób musicie starać się wyrazić siebie podczas tej podróży synodalnej. Jeśli zabraknie Ducha Świętego, będzie to parlament diecezjalny, ale nie Synod (Rzym, 18.IX.2021).

10. Nie robimy parlamentu diecezjalnego, nie robimy studium na temat tego czy tamtego, nie: robimy drogę wzajemnego słuchania i wsłuchiwania się w Ducha Świętego, dyskusji, a także dyskusji z Duchem Świętym, która jest sposobem modlitwy (Rzym, 18.IX.2021).

11. To prawda: Duch Święty nas potrzebuje. Słuchajcie go, słuchając samych siebie. Nie zostawiaj nikogo na zewnątrz ani z tyłu (Rzym, 18.IX.2021)

12. Rozwiązań należy szukać, dając słowo Bogu i Jego głosom pośród nas; modląc się i otwierając oczy na wszystko, co nas otacza; prowadząc życie wierne Ewangelii (Rzym, 18.IX.2021).

13. Miejcie ufność w Duchu Świętym. Nie bójcie się wejść w dialog i pozwolić, by dialog wpłynął na was samych (Rzym, 18.IX.2021)

14. Pasterze idą z ludźmi, czasem z przodu, czasem w środku, czasem z tyłu. Dobry pasterz musi się w ten sposób poruszać. Z przodu, aby prowadzić, w środku, aby zachęcić i nie zapomnieć o zapachu stada, z tyłu, ponieważ ludzie też mają "instynkt". Posiadają instynkt, aby znaleźć nowe drogi rozwoju lub odnaleźć drogę utraconą (Rzym, 18.IX.2021).

15. Sensus fidei umacnia wszystkich w godności prorockiej funkcji Jezusa Chrystusa (por. Lumen gentium, 34-35), aby mogli rozeznawać, jakie są drogi Ewangelii w teraźniejszości.

16. Nie może być sensus fidei bez uczestnictwa w życiu Kościoła, które nie jest tylko aktywizmem katolickim, ale tym "uczuciem", które jest karmione "uczuciem Chrystusa" (Flp 2,5) (Rzym, 18.IX.2021).

17. Synodalność oferuje nam najbardziej odpowiednie ramy interpretacyjne dla zrozumienia samej posługi hierarchicznej (50. rocznica Synodu Biskupów, 17.X.2015).

18. Biskup i kapłan odłączony od ludu jest funkcjonariuszem, a nie duszpasterzem (Rzym, 18.IX.2021).

19. Istnieje wiele oporów, aby przezwyciężyć obraz Kościoła sztywno podzielonego na przywódców i podwładnych, na tych, którzy nauczają i tych, którzy muszą się uczyć, zapominając, że Bóg lubi zmieniać pozycje: "strącił mocarzy z ich tronów i wywyższył pokornych" (Łk 1, 52), powiedziała Maryja (Rzym, 18.IX.2021).

20. I to jest ważne: że w dialogu mogą pojawić się nasze własne słabości, bez usprawiedliwienia. nie bójcie się! (Rzym, 18.IX.2021)