O zniesienie kary śmierci - wrzesień 2022 r.

W comiesięcznym wideo Papież Franciszek zaprasza nas do modlitwy o zawieszenie kary śmierci.

"Każdego dnia coraz więcej ludzi na całym świecie mówi NIE dla kary śmierci. Dla Kościoła jest to znak nadziei. Z prawnego punktu widzenia nie jest to konieczne. Społeczeństwo może skutecznie represjonować przestępczość bez definitywnego pozbawienia sprawcy możliwości odkupienia. W każdym zdaniu musi być zawsze okienko nadziei. Kara śmierci nie oferuje sprawiedliwości ofiarom, ale zachęca do zemsty. I unika możliwości cofnięcia ewentualnej pomyłki sądowej. Z drugiej strony, z moralnego punktu widzenia, kara śmierci jest nieadekwatna; niszczy najważniejszy dar, jaki otrzymaliśmy: życie. Nie zapominajmy, że do ostatniej chwili człowiek może się nawrócić i może się zmienić. A w świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna. Przykazanie "nie będziesz zabijał" odnosi się zarówno do niewinnych, jak i winnych. Dlatego wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie. Módlmy się, aby kara śmierci, która narusza nienaruszalność i godność osoby ludzkiej, została zniesiona w prawie każdego kraju na świecie".