Za małych i średnich przedsiębiorców

Papież Franciszek zaprasza nas do modlitwy w comiesięcznym wideo za małych i średnich przedsiębiorców, ciężko doświadczonych przez kryzys gospodarczy i społeczny.

W wyniku pandemii i wojen świat stoi przed poważnym kryzysem społeczno-gospodarczym. Nawet jeszcze nie zdaliśmy sobie z tego sprawy!

A wśród najbardziej poszkodowanych są mali i średni przedsiębiorcy.

Tych w sklepach, warsztatach, sprzątaniu, transporcie i tylu innych.

Tych, którzy nie figurują na listach najbogatszych i najpotężniejszych, a mimo trudności tworzą miejsca pracy, zachowując przy tym społeczną odpowiedzialność.

Ci, którzy inwestują w dobro wspólne, zamiast ukrywać swoje pieniądze w rajach podatkowych.

Wszyscy oni poświęcają ogromne zdolności twórcze, aby zmieniać rzeczy od dołu, skąd zawsze pochodzi najlepsza kreatywność.

I z odwagą, wysiłkiem i poświęceniem inwestują w życie, generując dobrobyt, możliwości i pracę.

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, ciężko doświadczeni przez kryzys gospodarczy i społeczny, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.