Biografia ks. prał. Fernando Ocáriza

Ks. Fernando Ocáriz urodził się w Paryżu, 27 października 1944, w rodzinie hiszpańskiej, która wyemigrowała do Francji ze względu na wojnę domową w Hiszpanii (1936-1939). Od 23 stycznia 2017 jest prałatem Opus Dei.

Ks. prał. Fernando Ocáriz, prałat Opus Dei

Ks. Fernando Ocáriz urodził się w Paryżu, 27 października 1944, w rodzinie hiszpańskiej, która wyemigrowała do Francji ze względu na wojnę domową w Hiszpanii (1936-1939). Jest najmłodszym z ośmiorga rodzeństwa.

Ukończył fizykę na Uniwersytecie w Barcelonie (1966) i teologię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim (1969). W 1971 r. obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Nawarry. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. W pierwszych latach kapłaństwa zajmował się szczególnie duszpasterstwem dzieci i młodzieży uniwersyteckiej.

Jest konsultorem Dykasterii Nauki Wiary od 1986 r. (gdy była to Kongregacja Nauki Wiary) oraz Dykasterii ds. Ewangelizacji od 2022 r. (wcześniej, od 2011 r., Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji). W latach 2003-2017 był konsultorem ówczesnej Kongregacji ds. Duchowieństwa. W 1989 został członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 80-tych był jednym w wykładowców, którzy zainicjowali Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża (Rzym). Wykładał tam teologię fundamentalną (obecnie jest profesorem emerytowanym). 

Wśród jego publikacji teologicznych szczególne miejsce zajmują te z zakresu chrystologii, jak: The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook; Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural. Są wśród nich również dzieła, które zajmują się tematyką teologiczną i filozoficzną, jak: Amar con obras: a Dios y a los hombres; Naturaleza, gracia y gloria, z przedmową kardynała Ratzingera. W 2013 roku Rafael Serrano przeprowadził z nim obszerny wywiad, który został opublikowany pod tytułem O Bogu, Kościele i świecie. Wśród jego dzieł znajdują się dwa opracowania filozoficzne: El marxismo: teoría y práctica de una revolución; Voltaire: Tratado sobre la tolerancia. Ponadto, jest współautorem licznych monografii i autorem wielu artykułów teologicznych i filozoficznych.

Od 1994 był Wikariuszem Generalnym Opus Dei, a w 2014 został mianowany Wikariuszem Pomocniczym Prałatury. Przez ostatnie 22 lata towarzyszył poprzedniemu Prałatowi, ks. biskupowi Javierowi Echevarríi w jego wizytach duszpasterskich do ponad 70 krajów. W latach 60-tych, będąc studentem teologii, mieszkał w Rzymie ze św. Josemaríą Escrivą, założycielem Opus Dei. Od młodości lubił tenis, w który to grywa do tej pory.

Zdjęcia ks. Fernando Ocáriza