Biografia ks. prał. Fernando Ocáriza

Ks. Fernando Ocáriz urodził się w Paryżu, 27 października 1944, w rodzinie hiszpańskiej, która wyemigrowała do Francji ze względu na wojnę domową w Hiszpanii (1936-1939). Od 23 stycznia 2017 jest prałatem Opus Dei.

Ks. prał. Fernando Ocáriz, prałat Opus Dei

Ks. Fernando Ocáriz urodził się w Paryżu, 27 października 1944, w rodzinie hiszpańskiej, która wyemigrowała do Francji ze względu na wojnę domową w Hiszpanii (1936-1939). Jest najmłodszym z ośmiorga rodzeństwa.

Ukończył fizykę na Uniwersytecie w Barcelonie (1966) i teologię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim (1969). W 1971 r. obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Nawarry. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. W pierwszych latach kapłaństwa zajmował się szczególnie duszpasterstwem dzieci i młodzieży uniwersyteckiej.

Od 1986 roku jest konsultorem różnych dykasterii Kurii Rzymskiej: Kongregacji Nauki Wiary (od 1986 r.), Kongregacji ds. Duchowieństwa (od 2003 r.) oraz Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji (od 2011 r.). W 1989 został członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 80-tych był jednym w wykładowców, którzy zainicjowali Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża (Rzym). Wykładał tam teologię fundamentalną (obecnie jest profesorem emerytowanym).

Wśród jego publikacji teologicznych szczególne miejsce zajmują te z zakresu chrystologii, jak: The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook; Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural. Są wśród nich również dzieła, które zajmują się tematyką teologiczną i filozoficzną, jak: Amar con obras: a Dios y a los hombres; Naturaleza, gracia y gloria, z przedmową kardynała Ratzingera. W 2013 roku Rafael Serrano przeprowadził z nim obszerny wywiad, który został opublikowany pod tytułem O Bogu, Kościele i świecie. Wśród jego dzieł znajdują się dwa opracowania filozoficzne:El marxismo: teoría y práctica de una revolución; Voltaire: Tratado sobre la tolerancia. Ponadto, jest współautorem licznych monografii i autorem wielu artykułów teologicznych i filozoficznych.

Od 1994 był Wikariuszem Generalnym Opus Dei, a w 2014 został mianowany Wikariuszem Pomocniczym Prałatury. Przez ostatnie 22 lata towarzyszył poprzedniemu Prałatowi, ks. biskupowi Javierowi Echevarríi w jego wizytach duszpasterskich do ponad 70 krajów. W latach 60-tych, będąc studentem teologii, mieszkał w Rzymie ze św. Josemaríą Escrivą, założycielem Opus Dei. Od młodości lubił tenis, w który to grywa do tej pory.

Zdjęcia ks. Fernando Ocáriza