Ilość artykułów: 111

List nr 2 [O konieczności pokory do pozostania wiernym Bogu]

Videns eos. Tak rozpoczyna się list o konieczności pokory do pozostania wiernym Bogu. List datowany na 24 marca 1931 roku został wydany w styczniu 1966 roku.

Dokumentacja

Panorama "cyklu Listów" św. Josemaríi Escrivy

Tekst prof. José Luisa Illanesa ze Słownika św. Josemaríi Escrivá de Balaguer [Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer], (str. 204-211) prezentuje omówienie genezy i przeznaczenia tych pism św. Josemaríi.

Dokumentacja

Wprowadzenie do listów nr 1-4 św. Josemaríi

Wprowadzenie pochodzi z pierwszego tomu Listów św. Josemaríi: Cartas (I). Edición crítica y anotada preparada por Luis Cano Madryt, Rialp 2020.

Dokumentacja

Słowo wstępne do listów św. Josemaríi Escrivy

Słowo wstępne pochodzi z pierwszego tomu Listów św. Josemaríi: Cartas (I). Edición crítica y anotada preparada por Luis Cano Madryt, Rialp 2020.

Dokumentacja

List nr 1 [Życie codzienne drogą do świętości]

Znany również od pierwszych słów jako Singuli dies, datowany na 24 marca 1930 roku, po raz pierwszy ukazał się drukiem w styczniu 1966 roku — przyp. red.

Dokumentacja

List nr 8 [O duchu służby, którym członkowie Dzieła mają żyć wobec Kościoła]

List, oznaczony incipitem Legitima hominum, nosi datę 31 maja 1943 r. Został rozesłany 6 lutego 1967 r.

Dokumentacja

Szczegółowy wykaz całego "cyklu Listów Św. Josemaríi"

Tłumaczenie z José Luis Illanes, Cartas I, Introducción genreral a las cartas, str. 45-50.

Dokumentacja

Nowe wydanie „Drogi”

„Droga” w języku polskim osiągnęła 20 wydań w łącznym nakładzie 120.945 egz.

Dokumentacja

Polskie wydania „Drogi”

„Droga” w języku polskim osiągnęła 20 wydań w łącznym nakładzie 120.945 egz.

Dokumentacja

Św. Josemaría Escrivá i bł. Alfredo Ildefonso Schuster

Św. Josemaría Escrivá i bł. Alfredo Ildefonso Schuster, kardynał arcybiskup Mediolanu, spotkali się w stolicy Lombardii 14 stycznia 1948 roku.

Dokumentacja