Seria" "Praca nad zaufaniem" (lektor PL). Film (8 min) + teksty do refleksji i debaty