ostrzeżenie prawne

Polityka prywatności obowiązująca na tej stronie przedstawiona jest w celu zapewnienia zgodności z istniejącymi przepisami dotyczącymi baz danych, handlu elektronicznego i wykorzystania informacji osobistych.


Polityka prywatności i pliki cookie

Polityka prywatności i pliki cookie

a) IDENTYFIKACJA ODPOWIEDZIALNEJ JEDNOSTKI

W celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym wskazane są ogólne informacje zawarte na tej stronie internetowej:

- Posiadacz: Prelature of Opus Dei

- Adres: C/ Diego de León 14, 28006 - Madryt (Madryt - Hiszpania).

- Kontakt: [email protected] lub telefon +34 91 563 47 82

- NIF: R2800621A.

Ta strona internetowa jest własnością Prelatury Opus Dei.

W celu zapewnienia, że korzystanie z tej strony internetowej spełnia kryteria przejrzystości, jasności i prostoty, Prelature of Opus Dei informuje użytkownika, że wszelkie sugestie lub wątpliwości mogą być kierowane do Prelature telefonicznie pod numerem +34 91 563 47 82 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług, produktów i usług oferowanych przez niniejszy Serwis zgodnie z prawem i zgodnie z dobrymi obyczajami, przyjętymi zwyczajami i porządkiem publicznym.

b) OBIEKT

Prelatura Opus Dei dostarcza treści i usług, które są dostępne na stronie internetowej z zastrzeżeniem opublikowanych warunków i Polityki Prywatności.

Dostęp do tej strony internetowej lub jej wykorzystanie w dowolnej formie kwalifikuje użytkownika jako "użytkownika" i oznacza nieograniczoną akceptację wszystkich opublikowanych warunków i Polityki Prywatności, a Opus Dei Prelature zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym czasie. W związku z tym Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładne zapoznanie się z opublikowanymi warunkami i obowiązującą Polityką Prywatności; w przypadku braku zgody na którykolwiek z punktów niniejszego dokumentu, musi powstrzymać się od ich stosowania.

Podobnie, Użytkownik jest ostrzegany, że w niektórych przypadkach mogą zostać ustanowione szczególne warunki korzystania z określonych treści i/lub usług w Serwisie. Korzystanie z tych treści lub usług oznacza akceptację określonych w nich warunków szczególnych.

Polityka prywatności i pliki cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RGPD) informujemy, że dane osobowe, w tym fotografie, przetwarzane na tej stronie internetowej mogą być przetwarzane przez Prelature of Opus Dei w celu obsługi, przetwarzania i właściwego zarządzania zapytaniami, komentarzami, zdarzeniami lub sugestiami zgłoszonymi przez użytkownika, a także w następujących celach: publicznego informowania o wydarzeniach i uroczystościach, odpowiadania na Państwa prośby o informacje, subskrybowania biuletynu informacyjnego lub innych subskrypcji oraz gwarantowania prawidłowego sposobu komunikacji z Państwem, jak również informowania Państwa, zarówno drogą elektroniczną, jak i za pomocą urządzeń przenośnych, w związku z konkretnym celem Opus Dei.

Odwiedzanie tej strony internetowej nie oznacza, że Użytkownik podaje dane osobowe.

Właściciele danych udostępnionych na tej stronie internetowej są poinformowani i jednoznacznie i wyraźnie wyrażają zgodę na to, aby Prelature of Opus Dei, jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie, przetwarzała, przekazywała i, w stosownych przypadkach, przekazywała na poziomie międzynarodowym dane osobowe, w tym zdjęcia użytkownika, w uzasadnionych celach, jak również osobom i podmiotom bezpośrednio związanym lub koniecznym do realizacji duchowych celów tego podmiotu. Prelatura Opus Dei pod ochroną uzasadnionego interesu, który jej odpowiada, będzie w stanie przeprowadzić obróbkę danych, które są ściśle niezbędne do wewnętrznej administracji i statystycznej analizy wizyt na tej stronie internetowej.

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do ochrony prywatności zainteresowanych stron, Prelature of Opus Dei ma za swój priorytet utrzymanie starannej poufności wszystkich informacji, które mogą nam Państwo powierzyć i posiada zasoby techniczne, organizacyjne i ludzkie niezbędne do zagwarantowania, że tylko upoważniony personel ma dostęp do Państwa danych, a w każdym razie z pełnym poszanowaniem Państwa prywatności.

Informujemy, że w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec danych osobowych, w formie pisemnej, wraz z kopią oficjalnego dokumentu tożsamości, skierowanego do Prelature of Opus Dei, C/Diego de León 14, 28006 - Madrid (Madryt - Hiszpania) lub pocztą elektroniczną na adres (Data Protection Officer) [email protected].

Ostatnio zmieniona: czerwiec 2019 r.

POLITYKA PLIKI COOKIE

Ta strona nie używa plików cookie do zbierania danych osobowych od użytkowników. Wykorzystujemy tylko pliki cookie do analizy statystycznej Google Analytics (z anonimizacją IP i bez włączonych funkcji reklamowych) oraz techniczny plik cookie typu Cloudflare, który nie przetwarza danych osobowych i pozwala nam przyspieszyć i chronić naszą stronę internetową.