Archiwum

Znaleziono 4518 wyników

Jak mógłbym nie błogosławić ludzkiej miłości?

Wideo. "“Błogosławię ludzką miłość moimi obiema rękami kapłana" mówił Św. Josemaria. Doradza również, aby małżonkowie jak najmniej się kłócili jak to tylko możliwe i aby zawsze na koniec się godzili, prosząc jeden drugiego o przebaczenie.

Opracowania

Ewangelia z poniedziałku: Zasmakować Eucharystii

Ewangelia z poniedziałku trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. “Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Eucharystia może przemienić nasze życie i uczynić je Bożym, jeśli staramy się zbliżać do niej z rozpaloną wiarą.

Symbol Atanazjański (Quicumque)

Symbol Atanazjański (Quicumque)

"Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji: inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (KKK 266)

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Zrozumieć Pisma

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Zrozumieć Pisma

Ewangelia z niedzieli trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie”: wszystkie proroctwa zostały napisane ponieważ miały zostać wypełnione. Czytajmy i studiujmy z zapałem Pismo Święte, ponieważ oznacza to wzrastanie w miłości i poznaniu Jezusa Chrystusa.

Ewangelia z soboty: Łódź nie zatonie

Ewangelia z soboty: Łódź nie zatonie

Ewangelia z soboty drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «To Ja jestem, nie bójcie się». Krocząc po wodzie, Pan Jezus wychodzi na spotkanie Apostołów, aby uspokoić ich i nauczyć, że łódź nie zatonie w obliczu żadnej burzy. Prośmy Go, aby powiększył naszą wiarę, abyśmy zwracali się do Niego w każdej sytuacji.

Arcydzieła z Watykanu...

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego w skrócie ekspozycję "Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II" z udziałem kurator Beaty Gadomskiej.

Nowości w Polsce
Ewangelia z czwartku: Zmiana perspektywy

Ewangelia z czwartku: Zmiana perspektywy

Ewangelia z czwartku drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim”. Jezus Chrystus przybity do Krzyża daje nam perspektywę potrzebną, aby wszystkie nasze czyny odzwierciedlały miłość Ojca do każdego człowieka. Prośmy Ducha Świętego, aby udzielił nam daru męstwa aby nie odrzucać codziennego krzyża.

Ewangelia ze środy: Zachować czyste oczy wiary

Ewangelia ze środy: Zachować czyste oczy wiary

Ewangelia ze środy drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki”. Jezus zaprasza nas do refleksji nad tym, jak ważne jest być dobrze przygotowani na spotkanie ze światłem Boga. Dobre uczynki zachowują czyste oczy wiary i pozwalają nam docenić miłość, jaką Bóg ma ku każdemu z nas i za nią mu dziękować.