Ilość artykułów: 329

Dziedzictwo pastoralno-teologiczne papieża Franciszka po 10 latach pontyfikatu

10 przesłań Franciszka z 10 lat jego pontyfikatu. Ks. Mariano Fazio, wikariusz pomocniczy Opus Dei, podsumowuje dziedzictwo, jakie papież pozostawił Kościołowi i społeczeństwu od 2013 r. do dziś.

Papież

13 marca - 10 rocznica wyboru papieża Franciszka

Omnes cum Petro ad Iesum Per Mariam!

Papież

Za ofiary nadużyć

Papież zachęca do modlitwy w marcu za ofiary nadużyć. "Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła popełnionego przez członków wspólnoty kościelnej: aby w samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie".

Papież

Orędzie Franciszka na Wielki Post 2023

Papież na Wielki Post: Droga wielkopostna i synodalna mają za cel przemianę osobistą i eklezjalną.

Papież

Za parafie – Papieskie Wideo 2 – Luty 2023

Papież Franciszek proponuje w comiesięcznej intencji modlitewnej modlić się, wszyscy razem, za parafie, aby były one bliskimi wspólnotami, bez biurokracji, skupionymi na ludziach i były miejscem, gdzie można znaleźć dar sakramentów.

Papież

Orędzie papieża Franciszka na 57 światowy dzień środków społecznego przekazu

Nie powinniśmy obawiać się głoszenia prawdy, nawet jeśli czasami jest niewygodna, ale czynienia tego bez miłości, bez serca” – napisał Papież w Orędziu na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego temat brzmi: „Mówić z sercem. Prawdziwie w miłości” (Ef 4, 15).

Papież

Dla wychowawców - Wideo Papieża 1 - styczeń 2023 r.

W styczniowym wideo papieża, zaproponowanym przez Światową Sieć Modlitwy, Franciszek proponuje wychowawcom, by "dodali do swojego nauczania nową treść: braterstwo".

Papież

Ks. prał. Ocáriz: "Dziękujmy Bogu za Benedykta XVI, pokornego pracownika w winnicy Pana".

Prałat Opus Dei współpracował z kardynałem Ratzingerem od 1986 roku, kiedy to został mianowany konsultorem Kongregacji Nauki Wiary. W tym artykule Mons. Fernando Ocáriz przypomina postać zmarłego Papieża emeryta.

Papież

Raport specjalny o Benedykcie XVI

Specjalna strona poświęcona emerytowanemu papieżowi, z jego Magisterium oraz innymi treściami, którymi chcemy podziękować mu za jego oddanie i serdeczność.

Papież

Admirabile signum

List apostolski Ojca Świętego Franciszka o znaczeniu i wartości żłóbka (2019)

Papież