Prelāta vēstījums (2020. gada 20. jūlijs)

Saskaroties ar mūsu pašu ievainojamību, monsinjors Okariss mums atgādina, ka Kristus apzinājās Viņa mācekļu vājības un viņu pagātni, kad Viņš tos izvēlējās, bet zināja arī, ka Svētais Gars ir stiprāks par to visu.

Prelāta vēstule (2020. gada 15. maijs)

Šobrīd, kad daudzviet sāk atcelt ārkārtējās situācijas ierobežojumus, monsinjors Fernando Okariss mudina mūs turpināt uzņemties iniciatīvu apustuliskajā darbā un ar savu dzīvi rādīt citiem, cik pievilcīgi ir būt Kristus māceklim.