Prelāta vēstījums (2020. gada 1. aprīlis)

Dažas dienas pirms Lielās nedēļas un šajā tik lielo ciešanu laikā monsinjors Fernando Okariss aicina mūs lūkoties uz Krustā sisto Kristu, kurš mūs glābj un ir cerības avots.