Straipsnių kiekis: 8

Už teisingą finansų tvarkymą

„Dar nevėlu pradėti visuotinių pokyčių procesą, kad ekonomika būtų teisingesnė, įtraukesnė ir tvaresnė“, sako Popiežius Pranciškus, gegužės mėnesį kviesdamas melstis, kad už finansus atsakingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis, reguliuotų finansų sferą ir apsaugotų piliečius nuo jos keliamų pavojų.

Bažnyčia ir Popiežius

Už pagrindines žmogaus teises

„Kiekvienas žmogus turi teisę integraliai vystytis ir nė viena šalis negali paneigti šios pagrindinės teisės“, sako Popiežius Pranciškus, balandžio mėnesį kviesdamas melstis, kad žmogaus teisių gynėjų auka ir darbas duotų gausių vaisių.

Bažnyčia ir Popiežius

Rūpinimosi kultūra kaip kelias į taiką

Popiežiaus Pranciškaus žinia 54-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2021 m. sausio 1 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti šalies viduje perkeltus asmenis

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2020 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga, skirta šalies viduje perkeltų asmenų dramai, kuri dažnai nepastebima ir dar paaštrėjo dėl pandemijos sukeltos krizės.

Bažnyčia ir Popiežius

Stiprinti taiką ir teisingumą pasaulyje

Sausio mėnesio maldos intencijoje Šventasis Tėvas Pranciškus kviečia tikinčiuosius ir geros valios žmones prisidėti prie broliškesnio ir taikingesnio pasaulio kūrimo.

Bažnyčia ir Popiežius

Pasaulinė vargstančiųjų diena

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga. „Vargšai nėra skaičiai, kurių pagrindu galėtume pasigirti veikla ir projektais. Vargšai yra asmenys, kuriuos reikia sutikti. Vargšai mus gelbėja, nes įgalina sutikti Kristaus veidą.“

Bažnyčia ir Popiežius

„Niekas neturi būti atstumtas“

Tikroji plėtra siekia apimti visus pasaulio vyrus bei moteris - sako Popiežius Pranciškus žinioje Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (rugsėjo 29 d.) -, skatinti jų integralų vystymąsi ir rūpintis būsimomis kartomis.

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato laiškas (2010 m. kovas)

Šiame laiške, pradėtame jau Gavėnios laikotarpiu, Mons. Echevarria siūlo „kiekvieną dieną atsiversti į Dievą kurią nors mūsų egzistencijos akimirką“.

Pastoraciniai laiškai ir žinios