Rūpinimosi kultūra kaip kelias į taiką

Popiežiaus Pranciškaus žinia 54-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2021 m. sausio 1 d.).

Bažnyčia ir Popiežius
Opus Dei - Rūpinimosi kultūra kaip kelias į taiką

1. Prie Naujųjų metų slenksčio noriu perteikti pagarbius sveikinimus valstybių bei vyriausybių vadovams, tarptautinių organizacijų atsakingiesiems, įvairių religijų dvasiniams lyderiams bei išpažinėjams, geros valios vyrams ir moterims. Visiems perduodu geriausius linkėjimus, kad ateinančiais metais žmonija žengtų brolybės, teisingumo ir taikos tarp žmonių, bendruomenių, tautų ir valstybių keliu.

įvykiai, praėjusiais metais paženklinę žmonijos kelią, mus moko, kaip svarbu rūpintis vieni kitais, taip pat rūpintis kūrinija siekiant kurti visuomenę, pagrįstą broliškumo santykiais

2020 metai buvo paženklinti didžiulės Covid-19 sveikatos krizės, kuri tapo daugiaplaniu ir globaliu reiškiniu, pagilinančiu tokias tarpusavyje susijusias krizes kaip klimato, maisto produktų, ekonomikos ir migracijos krizės, ir tai nulėmė dideles kančias bei sunkumus. Pirmiausia mąstau apie tuos, kurie neteko šeimos nario ar artimojo, taip pat apie žmones, praradusius darbą. Ypač menu gydytojus, slaugytojus, farmacininkus, mokslininkus, savanorius, kapelionus, ligoninių bei sveikatos įstaigų darbuotojus, kurie darė tai, ką pajėgė, ir toliau tai daro dėdami didžiules pastangas ir pasiaukodami – kai kurie iš jų net iki mirties, stengdamiesi būti šalia ligonių, palengvinti jų kančias arba išgelbėti gyvybę. Pagerbdamas tuos asmenis iš naujo kreipiuosi į tuos, kurie priima sprendimus politikos ar privačiame sektoriuje, kad imtųsi atitinkamų priemonių ir garantuotų prieigą prie Covid-19 vakcinų, taip pat prie pagrindinių technologijų, kurių reikia norint padėti ligoniams ir visiems vargingiausiems ir pažeidžiamiausiems žmonėms (1).

Liūdna pripažinti, kad greta daugybės meilės ir solidarumo liudijimų matėme naujai kylant įvairių nacionalizmo, rasizmo, ksenofobijos formų, taip pat mirtį ir destrukciją sėjančių karų bei konfliktų.

Tie ir kiti įvykiai, praėjusiais metais paženklinę žmonijos kelią, mus moko, kaip svarbu rūpintis vieni kitais, taip pat rūpintis kūrinija siekiant kurti visuomenę, pagrįstą broliškumo santykiais. Būtent todėl šiai Žiniai parinkau temą Rūpinimosi kultūra kaip kelias į taiką. Rūpinimosi kultūra kaip kelias įveikti šiandien dažnai vyraujančią abejingumo, atmetimo ir konfrontacijos kultūrą.

Likusią dokumento dalį skaitykite čia.