Priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti šalies viduje perkeltus asmenis

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2020 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga, skirta šalies viduje perkeltų asmenų dramai, kuri dažnai nepastebima ir dar paaštrėjo dėl pandemijos sukeltos krizės.

Bažnyčia ir Popiežius

Šių metų pradžioje kalbėdamas prie Šventojo Sosto akredituoto diplomatinio korpuso nariams tarp šiandieniam pasauliui tenkančių grėsmių minėjau šalių viduje perkeltų asmenų dramą: „Konfliktų ir humanitarinių krizių situacijos, paaštrintos klimato kaitos, didina perkeltų asmenų skaičių ir veikia skurde gyvenančius žmones. Daugelyje tokias situacijas patiriančių šalių trūksta atitinkamų struktūrų, kad būtų galima patenkinti perkeltųjų poreikius“ (2020 m. sausio 9 d.).

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių skyrius paskelbė „Šalies viduje perkeltų asmenų sielovados gaires“ (Vatikanas, 2020 m. gegužės 5 d.) – šiuo dokumentu siekiama įkvėpti ir gaivinti Bažnyčios sielovadinę veiklą šioje ypatingoje srityje.

Konfliktų ir humanitarinių krizių situacijos, paaštrintos klimato kaitos, didina perkeltų asmenų skaičių ir veikia skurde gyvenančius žmones

Todėl nutariau šią Žinią paskirti šalies viduje perkeltų asmenų dramai, kuri dažnai nepastebima ir dar paaštrėjo dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizės. Ta krizė, atsižvelgiant į jos ūmų pobūdį, stiprų poveikį ir geografinį išplitimą, turi įtakos daugeliui kitų milijonus žmonių paliečiančių humanitarinių situacijų, atitraukia tarptautines iniciatyvas ir gyvybėms gelbėti būtiną bei neatidėliotiną paramą, sumenkindama šių dalykų prioritetus nacionalinėse politinėse programose. Tačiau „šis laikas neleidžia pamiršti. Dėl krizės, su kuria susiduriame, neturime pamiršti daugelio kitų neatidėliotinos pagalbos reikalingų situacijų, dėl kurių daugybė žmonių kenčia“ (Žinia Urbi et orbi, 2020 m balandžio 12 d.).

Likusią dokumento teksto dalį skaitykite čia.