Už pagrindines žmogaus teises

„Kiekvienas žmogus turi teisę integraliai vystytis ir nė viena šalis negali paneigti šios pagrindinės teisės“, sako Popiežius Pranciškus, balandžio mėnesį kviesdamas melstis, kad žmogaus teisių gynėjų auka ir darbas duotų gausių vaisių.

Photo by Miltiadis Fragkidis on Unsplash
Melskimės už tuos, kurie rizikuodami savo gyvybėmis kovoja už pagrindines žmogaus teises

Ginant pagrindines žmogaus teises reikia drąsos ir ryžto. Galvoju apie kovą su skurdu, nelygybe, darbo, žemės ir būsto trūkumu, socialinių ir darbo teisių pažeidimais. Juk labai dažnai pagrindinės žmogaus teisės nėra visiems užtikrinamos vienodai. Yra pirmos, antros ir trečios rūšies žmonių ir žmonių, kurie laikomi atliekomis. Taip negali būti. Teisės turi būti vienodos visiems. Kai kur žmonių orumo gynėjai patenka į kalėjimą, net ir be teismo. Kitur jie šmeižiami. Kiekvienas žmogus turi teisę integraliai vystytis ir nė viena šalis negali paneigti šios pagrindinės teisės.

Melskimės už tuos, kurie rizikuodami savo gyvybėmis kovoja už pagrindines žmogaus teises diktatūrų bei autoritarinių režimų varžomuose ir demokratijos krizės ištiktuose kraštuose, kad jų auka ir darbas duotų gausių vaisių.