„Niekas neturi būti atstumtas“

Tikroji plėtra siekia apimti visus pasaulio vyrus bei moteris - sako Popiežius Pranciškus žinioje Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (rugsėjo 29 d.) -, skatinti jų integralų vystymąsi ir rūpintis būsimomis kartomis.

Bažnyčia ir Popiežius
Opus Dei - „Niekas neturi būti atstumtas“

Mylimi sūnūs ir mylimos dukterys:

Tikėjimas mums laiduoja, kad Dievo karalystė slėpiningu būdu jau dabar yra žemėje (plg. Vatikano II Susirinkimas. Gaudium et spes, 39). Tačiau ir mūsų dienomis turime su skausmu pripažinti, kad ji susiduria su kliūtimis ir priešingomis jėgomis. Žmoniją nepaliaujamai drasko smurtingi konfliktai ir tikri karai; nesiliauja neteisybės ir diskriminacija; sunkiai sekasi įveikti ekonominį ir socialinį disbalansą tiek vietiniu, tiek pasauliniu mastu. O kainą už visa tai pirmiausia moka vargingiausi ir žmonės, kurių padėtis prasčiausia.

Visą žinios tekstą skaitykite čia.