Stiprinti taiką ir teisingumą pasaulyje

Sausio mėnesio maldos intencijoje Šventasis Tėvas Pranciškus kviečia tikinčiuosius ir geros valios žmones prisidėti prie broliškesnio ir taikingesnio pasaulio kūrimo.

Susipriešinusiame ir susiskaldžiusiame pasaulyje raginu kurti susitaikinimą ir brolybę tarp tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių. Tikėjimas mus įkvepia skleisti taikos, darnos ir bendro gėrio vertybes.

Melskimės, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.