Straipsnių kiekis: 9

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Vykdant Mozės Įstatymą, keturiasdešimtą dieną po gimimo, Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą. Šią sceną kontempliuojame Rožinio ketvirtajame džiaugsmo slėpinyje.

Gyventi tikėjimu

Šventasis Rožinis (audio)

​Šv. Chosemarija parašė šią trumpą knygelę vieną 1931 m. gruodžio rytą, baigęs aukoti Šv. Mišias. Jos puslapiuose atskleidė Jėzaus ir Marijos gyvenimo slėpinių apmąstymo būdą, einant dvasinės kūdikystės keliu ir įsitraukiant į Evangelijos scenas kaip dar vienas jų dalyvis. Knyga išversta į daugiau kaip dvidešimt tris kalbas.​

Šv. Chosemarijos mokymas

Pamaldumas Mergelei Marijai gegužės mėnesį

Šventasis Tėvas Pranciškus prašė visą gegužės mėnesį kalbėti Rožinio maldą meldžiant Švč. M. Mariją taikos malonės, ypač už kenčiančią Ukrainą.

Gyventi tikėjimu

Prelato žinia (2021 m. spalio 18 d.)

Šv. Luko šventės proga Opus Dei prelatas mus kviečia kontempliuoti Viešpatį Evangelijoje ir leisti Jam mus perkeisti.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. gegužės 1 d.)

Opus Dei prelatas mus kviečia gegužės piligrimystės pagalba suintensyvinti bendravimą su Mergele Marija.

Pastoraciniai laiškai

Mons. F. Ocariz ragina dosniai atsiliepti į Popiežiaus prašymą spalio mėnesiui

Prelatas ragina jungtis prie prašymo kalbėti Rožinį, kad prašytume Dievo Motinos ir Šventojo Mykolo Arkangelo, kad saugotų Bažnyčią.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2012 m. gegužė)

„Gegužės mėnuo, visų pirma, mums primena apie nuolatinį Švenčiausiosios Mergelės Marijos buvimą Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio kelyje,“ – gegužės mėnesio laiške sako Prelatas.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2008 m. gegužė)

Gegužę vysk. Javier Echevarria kviečia malda prisiminti Dievo Motiną ir mokytis iš Jos kalbėtis su Kristumi.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Spalis – Rožinio mėnuo

Spalio 7 d. šventėme Švč. Mergelės Marijos Rožančinės šventę. Šia proga Benediktas XVI primena, kad Marija mus kviečia iš naujo atrasti paprastos ir gilios maldos grožį.

Gyventi tikėjimu