Straipsnių kiekis: 4

Meditacija. Velykų (Prisikėlimo) sekmadienis

Šiandienos meditacijai siūlomos šios temos: Prisikėlimas įžiebia ugnį šventųjų moterų gyvenime; Petras ir Jonas bėga prie kapo; šalia Marijos – Prisikėlimo džiaugsmas.

Evangelija

Meditacija. Verbų sekmadienis

Šiandienos apmąstymui siūlomos temos: Viešpaties įžengimas į Jeruzalę; asiliukas yra arčiausiai Jėzaus; suprasti Dievo viešpatavimo logiką.

Evangelija

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas

Gegužės 31 d. minime Marijos apsilankymą pas savo pusseserę Elzbietą: „Atgręžk akis į Mergelę ir įsižiūrėk, kaip Ji gyvena ištikimybės dorybe. Prireikus Jos Elzbietai, pasak Evangelijos, Ji susiruošia «cum festinatione» - džiugiai skubėdama“.

Evangelija

Evangelijos komentaras - Didžioji savaitė (audio)

Šv. Chosemarija patardavo įsitraukti į Evangelijos scenas kaip dar vienas jų dalyvis.

Evangelija