Mons. F. Ocariz ragina dosniai atsiliepti į Popiežiaus prašymą spalio mėnesiui

Prelatas ragina jungtis prie prašymo kalbėti Rožinį, kad prašytume Dievo Motinos ir Šventojo Mykolo Arkangelo, kad saugotų Bažnyčią.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Mons. F. Ocariz ragina dosniai atsiliepti į Popiežiaus prašymą spalio mėnesiui

Popiežius Pranciškus pakvietė visus katalikus spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį, pabaigoje pridedant invokaciją „Tavo apgynimo šaukiamės“ ir maldą Šventajam Mykolui Arkangelui. Tai maldos, kurios mums padės skleisti Kristaus taiką ir ypatingu būdu prašyti vienybės dovanos Bažnyčiai ir visam pasauliui. Turime suvokti, kad, kaip sakė šv. Paulius efeziečiams, „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose“ (Ef 6, 12).

Prašau ir drąsinu visus Dievo Darbo tikinčiuosius, rėmėjus ir dalyvaujančius apaštalinėje veikloje, dosniai atsiliepti į šį Popiežiaus troškimą bei perduoti šį kvietimą daugeliui kitų draugų, kad prašytume mūsų Motinos Mergelės Marijos ir Šventojo Mykolo Arkangelo, kad saugotų Bažnyčią.

2018 m. rugsėjo 30 d.