Prelato žinia (2021 m. gegužės 1 d.)

Opus Dei prelatas mus kviečia gegužės piligrimystės pagalba suintensyvinti bendravimą su Mergele Marija.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Prasideda Marijos mėnuo ir daugelyje vietų gyvuoja paprotys suintensyvinti savo sūnišką bendravimą su Švenčiausiąja Mergele. Pabandykime tai padaryti asmeniškai, ypač per piligrimystę į kurią nors Marijos šventovę, ar prie kurio nors Marijos atvaizdo, su paprastu, draugišku tonu, kurio mus išmokė šv. Josemaría.

Šiose piligrimystėse nepamirškime melstis už tuos, kurie mirė šiuo pandemijos laikotarpiu ir už tuos, kurie tiesiogiai kenčia jos pasekmes.

Vadovaudamiesi meilės vaizduote, galime, su technologijų pagalba, padėti dalyvauti šiose piligrimystėse taip pat labiausiai pažeidžiamiems ligoniams ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tokiu būdu, Mergelės Marijos vedami už rankos, sėsime aplink save paguodą ir džiaugsmą, iš arti lydėdami artimuosius, draugus ir pažįstamus.

Netikrumo situacija, kuri vis dar tęsiasi daugelyje šalių gali varginti bei skatinti nusiminimą. Kartu kreipkimės į mūsų Motiną: Ji mus pripildys vilties.

Norėčiau paprašyti taip pat, kad toliau melstumėtės už projektą, apie kurį jums rašiau praėjusį sausio mėnesį. Šiuo metu konkrečiai už naują, neseniai įsteigtą Prelatūros teritorinį padalinį, kuris apima ankstesnius Pietų ir Rytų Afrikos regionus.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2021 m. gegužės 1 d.