Prelato žinia (2021 m. spalio 18 d.)

Šv. Luko šventės proga Opus Dei prelatas mus kviečia kontempliuoti Viešpatį Evangelijoje ir leisti Jam mus perkeisti.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Šv. Luko šventė, kurią Bažnyčia švenčia šiandien, mane skatina darkart pakviesti kontempliuoti Viešpatį Evangelijoje. Šv. Chosemarija patarė mums įsitraukti į Evangelijos scenas „kaip dar vienas jų dalyvis“. Jėzaus kontempliavimas, pamažu pavers mus Juo, taip kad būsime tokio nusistatymo kaip Jis (plg. Fil 2, 5). Dievo malonės dėka Viešpaties darbai ir žodžiai išliks mūsų atmintyje ir širdyje, ir stengsimės sekti Jo pėdomis, stebimi Jo meilės žvilgsnio.

Šiam tikslui mums reikės, padedant Šventajai Dvasiai, puoselėti savo sielose nuoširdų atvirumą Dievo Žodžiui, kuriuo Viešpats kreipiasi į mus taip pat Šv. Mišių Evangelijoje, galinčiam apšviesti kiekvieną dieną.

Lukas išsamiausiai iš visų evangelistų nušviečia Mergelės Marijos gyvenimą. Niekas su tokia meile kaip ji nežvelgė į Jėzaus veidą. Šventojo rožinio - „Evangelijos kompendiumo“, kaip sakė šv. Jonas Paulius II - kalbėjimas šį mėnesį, gali mums padėti įeiti į Evangeliją vedamiems už rankos Viešpaties Motinos.

Pasinaudokime rožinio malda taip pat melstis už Sinodą, kurį Popiežius ką tik inauguravo Romoje, vaisius. Taip pat prašau ir toliau melstis už apaštalinės veiklos plėtrą, susijusią su tam tikru pertvarkymu; šiuo metu konkrečiai - už naujo Del Platos teritorinio padalinio, apimančio buvusius Argentinos ir Urugvajaus regionus, pradžią.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2021 m. spalio 18 d.