Spalis – Rožinio mėnuo

Spalio 7 d. šventėme Švč. Mergelės Marijos Rožančinės šventę. Šia proga Benediktas XVI primena, kad Marija mus kviečia iš naujo atrasti paprastos ir gilios maldos grožį.

Opus Dei - Spalis – Rožinio mėnuo

Prieš grįždamas į Romą savo rezidencijoje Castel Gandolfe Benediktas XVI, kalbėdamas paskutinį „Viešpaties angelą“, apmąstė ir du spalio mėnesio akcentus – Rožinio kalbėjimą bei Misijų dieną.

„Ateinantį šeštadienį, spalio 7d, – sakė Popiežius, – švęsim Švč. Mergelės Marijos Rožančinės šventę, per kurią Mergelė kasmet tarsi kviečia iš naujo atrasti šios paprastos ir gilios maldos grožį.“ Paskui prisiminė, kad Jonas Paulius II buvo „didis Rožinio apaštalas“, ir paminėjo Jo apaštališkąjį laišką „Rosarium Virginis Mariae“, kuriam ir skyrė savo maldą.

„Rožinis, – tęsė jis, – tai susimąstyti skatinanti malda, skirta Kristui, neatsiejama nuo Šventojo Rašto apmąstymų. Tai malda, skirta krikščioniui, kuris tobulėja leisdamasis į tikėjimo kelionę ir sekdamas Jėzumi, prieš kurį žengia Marija.“ Popiežius visus pakvietė šį mėnesį kalbėti Rožinį „šeimoje, bendruomenėse ir vyskupijose, melstis už Popiežiaus tikslus, už Bažnyčios misiją ir už taiką pasaulyje“.