Devintinės

„Maldingas tikinčiųjų dalyvavimas Švenčiausiojo Sakramento procesijoje per Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę yra Viešpaties malonė, kiekvienais metais džiaugsmu pripildanti jos dalyvių širdis“ (Ecclesia de Eucharistia, nr. 10). Žemiau keli resursai, kurie padės pasiruošti Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventei.

Himnas Švenčiausiajam Sakramentui (Pange, lingua, Gloriosi)

Himnas Adoro Te devote („Tau lenkiuos, o Dieve“)

Popiežiaus Pranciškaus bendrosios audiencijos katechezės:

Šv. Chosemarija kalba apie Šv. Mišias (nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus):

Benedikto XVI posinodinis apaštališkasis paraginimas Sacramentum Caritatis

Jono Pauliaus II enciklika Ecclesia de Eucharistia

Opus Dei prelato, vysk. Javiero Echevarríos pastoracinis laiškas apie Eucharistiją, Adoracija - paslėptas lobis (2004 m. spalio 6 d.):

Dvasinės komunijos giesmė „Aš norėčiau, mano Viešpatie“

Nuotrauka: Álvaro García Fuentes (Kristaus Kūno procesija Madride 2015 m.)