Devintinės

„Maldingas tikinčiųjų dalyvavimas Švenčiausiojo Sakramento procesijoje per Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę yra Viešpaties malonė, kiekvienais metais džiaugsmu pripildanti jos dalyvių širdis“ (Ecclesia de Eucharistia, nr. 10). Žemiau vaizdo įrašas ir tekstai Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei.

Opus Dei - DevintinėsKristaus Kūno procesija Madride (2015). Nuotrauka: Álvaro García Fuentes.